Warning: Creating default object from empty value in /home/html/okfkladno.cz/public_html/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/okfkladno.cz/public_html/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/extensions/entry-views.php on line 90
Předsedou Svazu futsalu ČR byl znovu zvolen Ing. Radek Lobo

Předsedou Svazu futsalu ČR byl znovu zvolen Ing. Radek Lobo

11. Řádná volební Valná hromada SFČR se uskutečnila v sobotu v Praze. Delegáti si zvolili nové vedení svazu na příští čtyři roky.

Na Valnou hromadu SFČR dorazilo celkem 58 delegátů z celkového počtu 69. Účast byla následující:

  • Komora Čechy 39 delegátů ze 46
  • Komora Morava 19 delegátů z 23
  • Delegáti futsalových svazů oblastí, krajských svazů a Pražského svazu futsalu z české komory: 22 z 26
  • Delegáti futsalových svazů oblastí a krajských svazů futsalu z moravské komory: 10 z 14
  • Delegáti za kluby 1. Futsal ligy: 11 z 12
  • Delegátu za kluby 2. Futsal ligy: 15 z 17

Na začátku Valné hromady převzal ocenění za uvedení do Síně slávy futsalu předseda FAČR Petr Fousek, který byl velmi poctěn, ale zároveň s úsměvem dodal: „Nevím, zda na to nejsem ještě mladý. Ocenění si každopádně nesmírně vážím. Z toho, co jsem se ve futsalu naučil, těžím dodnes i ve vedení fotbalové asociace.“

Po rozsáhlé zprávě předsedy Svazu futsalu ČR Radka Loba došlo na klíčové schvalovací procesy. Tím prvním byly úpravy Stanov SFČR. Delegáti schválili přesun Kraje Vysočina z futsalové oblasti B do oblasti E. Diskuse přišla po vystoupení Daniela Vomastka na téma nového počtu delegátů za 1. Futsal ligu žen. Protinávrh ale nepřišel. Valná hromada tedy nakonec schválila původní návrh VV SFČR a počet delegátů VH SFČR bude pro příště navýšen o tři delegáty z ženského futsalu.

Během přednesu zprávy o výsledcích hospodaření SFČR přišlo na řadu téma zvýšení členských příspěvků FUTis. Návrh VV SFČR obsahoval zvýšení na 300 korun za dospělého a na 150 Kč za dítě do 18 let za rok. Zároveň rozdělení těchto prostředků v poměru 60 % zpět do regionů, 40 % na chod a rozvoj futsalu. Protinávrh z řad delegátů VH nepřišel a návrh na zvýšení byl většinově schválen.

Další bodem programu už byly samotné volby. Delegáti si aklamací zvolili nový Výkonný výbor SFČR a další členy volených komisí:

Výkonný výbor SFČR

Předseda: Ing. Radek Lobo
1. místopředseda: Martin Brůna
2. místopředsedkyně: Petra Panchartková
3. místopředseda: Karel Kruliš
Členové: Jaroslav Bílek, Jan Rod, Jiří Honěk

Etická komise SFČR

Mgr. Ladislav Kudrna, MBA
Mgr. Josef Jašíček
Mgr. Lutišan Vojtěch

Odvolací komise SFČR

Mgr. Václava Burianová
Mgr. Alena Křišťálová
JUDr. Pavel Kosek

Komise vnitřního auditu SFČR

Ing. Filip Mrkvička
Ing. Tomáš Papák
Ivana Hošková

Předseda Sboru rozhodců SFČR

JUDr. Stanislav Bernard