Warning: Creating default object from empty value in /home/html/okfkladno.cz/public_html/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/okfkladno.cz/public_html/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/extensions/entry-views.php on line 90
KOMUNIKÉ ZE ZASEDÁNÍ VV SFČR ZE DNE 21.4.2022

KOMUNIKÉ ZE ZASEDÁNÍ VV SFČR ZE DNE 21.4.2022

Níže přinášíme komuniké z dubnového zasedání Výkonného výboru SFČR (dále jen VV).

Komuniké ze zasedání VV SFČR ze dne 21.4.2022 zde.

K němu opět několik poznámek:

Bod č. 4 – Bylo by zajímavé i pro členskou základnu znát problematiku rozpočtového provizoria FAČR, jak ji členům VV vysvětlil předseda FAČR P. Fousek ….

Body č. 13 a 14 – Doufejme, že bude brzy zveřejněn seznam účastníků obou nejvyšších soutěží pro příští sezonu, i to by bylo zajímavé čtení.

Bod č. 23 – Pro regionální futsal dost zásadní – bylo by dobře, aby se i jeho zástupci dozvěděli co nejdříve, jakým způsobem a v jakých termínech bude distribuována dotace z členských příspěvků za rok 2021. Evidentně to již nebude dle dosud platného harmonogramu, kdy do konce dubna měly být dotace na účtech okresních svazů. Doufejme jen, že to bude dříve, než v loni, kdy se tak stalo až po obrovském nátlaku regionálních funkcionářů v listopadu. Chtělo by to ten regionální futsal lépe a více podporovat, než je tomu v současnosti.

Pavel Nepil, předseda OSF Kladno