Warning: Creating default object from empty value in /home/html/okfkladno.cz/public_html/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/okfkladno.cz/public_html/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/extensions/entry-views.php on line 90
Alarmující pokles členské základny nadále pokračuje

Alarmující pokles členské základny nadále pokračuje

Sekretariát Svazu futsalu ČR zveřejňuje každým měsícem přehled o výši členské základny, na konci každého kalendářního roku je pak dělán celkový přehled z důvodu vyúčtování dotace z členských příspěvků. Bohužel, porovnání čísel za jednotlivé roky nedává žádný důvod k jásotu – počet členů našeho svazu nadále klesá, dalo by se říci, že v posledních letech rapidně.

Když byl v roce 2012 zaveden v rámci SFČR registrační systém FUTis, konečně jsme získali přehled o skutečně aktivních členech našeho svazu. Byli jím ti členové, kteří byli ve svazu řádně registrovaní a měli na příslušný kalendářní rok uhrazen členský příspěvek ve výši 100,- Kč (což ostatně platí dodnes). Za neúplný kalendářní rok 2012 měl svaz zaregistrováno 13.662 členů, ovšem hned následující rok svaz vykazoval 18.214 aktivních členů. Jak se dnes ukazuje, byl to maximální stav naší členské základny. Její počet se začal i přes snahu tehdejší Komise futsalu FAČR i Regionální komise KF FAČR (dále jen RK) snižovat, byť jen minimálně. V roce 2014 jsme měli o 117 členů méně, další rok to bylo méně o dalších 670 členů, celkem tedy za dva roky úbytek 787 členů.

I proto byly na začátku roku 2016 přijaty na návrh RK kroky, kterými by se po svazové valné hromadě, která se konala na jaře téhož roku, měl úbytek členské základny řešit. Bohužel, po této valné hromadě došlo k zásadnímu rozkolu ve vedení svazu, když předseda Mestek, místopředseda Klier a členové KF Kolman a Šuba svým rozhodnutím ponechali ve funkci předsedy Komise rozhodčích KF FAČR R. Vence, i přes jeho absolutně nevhodné chování vůči některým regionálním funkcionářům před zmiňovanou valnou hromadou. Tím a některými dalšími nevhodnými kroky dehonestovali a v podstatě otrávili práci většině regionálních funkcionářů, z čehož se futsal vzpamatovává dodnes.

Ve druhé půlce roku prošla rekonstrukcí i RK, úbytek v tomto roce pak nebyl ještě příliš zásadní – pouhých 52 členů. Nicméně již v roce 2017 pod novým předsedou RK R. Klierem měl svaz úbytek v počtu 773 členů, v dalším roce pak za dalšího předsedy RK J. Novotného pak dokonce 1.617 členů. Tedy za léta 2013 – 2015, kdy futsal expandoval, byl celkový úbytek pouze 787, přesto byly tehdejší RK připraveny kroky ke zlepšení tohoto stavu. Po pro futsal nešťastném roce 2016 byl pak úbytek členů za pouhé dva roky markantnější, když naše řady do roku 2018 opustilo  2.502 členů.

Pokles však pokračoval i nadále, za další rok jsme měli méně o dalších 1.082 členů. V roce 2019 přišla opět změna v čele RK, kdy se této zodpovědné funkce ujal zkušený regionální funkcionář Jan Rod. Bohužel, práci neměl po celé tříleté období nijak jednoduchou. Nejdříve ho v jeho činnosti příliš nepodporovala většina členů nového svazového řídícího orgánu Výkonného výboru (VV), práci mu neulehčovaly i neshody mezi některými regionálními funkcionáři. Zásadním problémem pak byla pandemie kovidu v letech 2020 – 21, členskou základnu pak dost přibrzdilo i ve své podstatě správné rozhodnutí o transformaci futsalových klubů na právnické osoby. Vše výše uvedené znamenalo další snižování členské základny, od roku 2019 jsme tak do 31.3.2022 přišli o dalších hrozivých 4.471 členů.

Když výše uvedené zrekapitulujeme, od roku 2013, kdy měl náš spolek 18.214 členů k dnešku, kdy jich má 9.372, jsme přišli o neuvěřitelných 8.842 členů. Je fakt, že není ještě konec roku a tuto hrozivou bilanci může vylepšit podzimní sezóna, na základě zkušeností však lze soudit, že budeme rádi, když budeme mít na konci roku alespoň 10.000 členů.

Jak řešit tento problém? Vedení futsalu mu prozatím dle zveřejněných komuniké z jednání příliš velkou váhu nedávalo a žádné zásadní kroky v řešení této problematiky nečinilo.  Nicméně, problém je to veliký a řešit by se měl. Uvidíme, jak k této problematice přistoupí nový předseda svazu a rekonstruovaný VV, jak tomu bude po květnové valné hromadě. Reprezentace a nejvyšší soutěže (s výjimkou východní skupiny 2. ligy) jsou konsolidované, pozornost nového vedení by se tak především měla upnout na regionální futsal a jeho soutěže. Jen jejich zkvalitněním můžeme futsal opět posunout dále ….

Počet členů SFČR k 1.4.2022 zde.

Pavel Nepil, předseda OSF Kladno