Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Předseda Mestek se vyjádřil k dotacím z členských příspěvků. Situace není ideální.

Předseda Mestek se vyjádřil k dotacím z členských příspěvků. Situace není ideální.

Jak jsme již informovali (článek zde), letošní situace s dotací pro regiony z členských příspěvků za rok 2020 není vůbec standardní. Přes platnost schválené metodiky „Zásad poskytování dotací regionálnímu futsalu v rámci SFČR“ nejsou v rámci vyplacení dotace dodržovány základní postupy a především termíny. Vždyť dotace na činnost regionálního futsalu měla být na účtech krajských svazů již do konce letošního února …. A bohužel pro regiony tam není ani dnes.

Díky aktivitě předsedy Komise regionálního futsalu  pana J. Roda vydal konečně stanovisko ten nejpovolanější, předseda svazu Otakar Mestek. A jeho informace nejsou pro futsalovou základnu nijak potěšující. Předně – nakládání s penězi, které si v rámci členských příspěvků vybrali členové Svazu futsalu ČR a které tedy patří zcela logicky tomuto spolku, bude naprosto nepochopitelně schvalovat Výkonný výbor FAČR. Situace je to naprosto zvláštní, nikým nevysvětlená a nikde nenalézající oporu v jakékoliv futsalové normě.  Jak nás předseda ve své zprávě informoval, VV FAČR již návrh na rozdělení „našich“ peněz projednal dne 4.5.21, bohužel zřejmě bez nějakého výsledku, protože bez jakéhokoliv předsedova bližšího vysvětlení ho opět bude VV FAČR projednávat 1.6.21. Ačkoliv nám předseda slibuje vyplacení financí po splnění příslušných náležitostí po uvedeném termínu 1.6., může garantovat, že zde bude opravdu rozdělení dotace schváleno a nebude přesunuto na další jednání VV FAČR?

Pokud by však bylo schváleno, nečeká nás jen jednoduché vyplacení dotace, ale právě to splnění příslušných náležitostí. Těmi se rozumí uzavírání smluv o vyplacení těchto financí mezi FAČRem a futsalovými krajskými svazy, následně se budou uzavírat ty samé smlouvy mezi krajskými a okresními svazy. Následně budou muset KFS fakturovat peníze FAČRu, aby je následně fakturovaly okresy krajům. Po vyplacení příslušných částek bude následovat vyúčtování krajů použití dotace FAČRu. Tedy proces nijak jednoduchý, žádnou normou nepodložený, přesto po dobrovolných futsalových funkcionářích vyžadovaný. Přitom se jedná o naše peníze, podmínky jejich čerpány jsou ale diktovány FAČRem. Pro mne tedy zvláštní a nepochopitelná situace, kam až to s nakládáním s vlastními financemi nechalo současné vedení svazu zajít.

A přitom řešení by bylo jednoduché – když je smlouva o spolupráci mezi FAČR a SFČR nadále v nedohlednu a jen se o ní na jednáních VV SFČR diskutuje, je třeba využít toho, že má SFČR právní subjektivitu jako spolek. Pak by asi nebylo nic složitého zřídit si účet svazu a členské příspěvky vybírat na něj. A vše v rámci nich by se i nadále mohlo řídit výše zmíněnou metodikou „Zásady poskytování dotací regionálnímu futsalu v rámci SFČR“, čímž by odpadla řada byrokratických postupů, celý proces by byl jednodušší a rychlejší. I toto řešení je velice jednoduché ….

Pavel Nepil, předseda OSF Kladno

Informace předsedy SFČR O. Mesteka:

Vážení zástupci regionálního futsalu, dobrý den, ahoj všem,

Obracím se na Vás, po dohodě s předsedou RK SFČR Honzou Rodem, jménem svým, i jménem členů VV SFČR,  v záležitosti, která je pro nás všechny nesmírně citlivá – finanční podpora regionálního futsalu v režimu „našich ČP SFČR“.

Začnu rovnou tou horší částí mé zprávy: dělali jsme jako VV SFČR, i já osobně, samozřejmě maximum pro to, abychom mohli co nejdříve oznámit termíny a způsob této části podpory, ale vedení FAČR a FO FAČR rozhodlo, že letos musí tato finanční podpora projít schválením na VV FAČR – důvodem jsou stále se zpřísňující kontrolní mechanismy – všichni to znáte ze svého okolí… VV FAČR náš materiál/podklad diskutoval na svém zasedání 4.5.21 a znovu ho bude řešit/schvalovat na svém mimořádném zasedání  1.6.21. Vím, že je to další zpoždění – nemohu jinak než Vás zde požádat, abyste vydrželi… Nastíním jak by vše mělo časově proběhnout: 1.6.21 schválení VV FAČR, následně distribuce smluv FAČR-14x KSF SFČR o podpoře + distribuce analogických smluv 14x KSF SFČR-OSF SFČR (cca 4.6.21) + následně 14x faktury od KSF SFČR na FAČR (cca 10.6.21 – buďte připraveni!) + následně finance na 14x KSF SFČR + následně smlouvy a fakturace mezi kraji a okresy + následně vyúčtování 14x KSF FAČR na FAČR.

V další části budu pozitivnější: podařilo se nám do této části podpory začlenit i tři KSF SFČR a jejich finance za ČP ještě za rok 2019.

Dalším pozitivem je, že máme předjednánu další finanční podporu na regionální futsal na rok 2021, kterou budeme řešit během června/července – detaily Vám včas sdělíme, opět to bude režim smlouva, faktura, tentokrát na kraje a oblasti.

Škoda, že se stále nemůžeme setkat osobně – ale situace s Covidem se lepší a tak pevně věřím, že se v létě nebo brzy na podzim uskuteční, Aktiv regionálního futsalu, na kterém budete/me moci probrat nejen finanční věci, ale také věci dalšího futsalového rozvoje.

Za Vaši toleranci Vám předem velmi děkuji + zároveň Vás ujišťuji, že děláme obecně, v rámci nastavování spolupráce FAČR a SFČR, maximum pro to, aby se tato situace v dalších letech neopakovala.

Srdečně Vás zdraví a na setkání, s většinou z Vás, na VH SFČR 19.6.2021 se těší, předseda SFČR, Váš OM

    Mgr. Otakar Mestek
Vedoucí Grassroots oddělení

    Fotbalová asociace ČR
Atletická 2474/8,16900 Praha 6
Tel: (+420) 603 556 245, 233 029 243