Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Začala futsalová transformace – všechny kluby musí být spolky !!!! Nedostatky tu však opět jsou ….

Začala futsalová transformace – všechny kluby musí být spolky !!!! Nedostatky tu však opět jsou ….

Předevčírem byl na stránkách www.fotbal.cz zveřejněn pro futsalové prostředí poměrně zásadní článek o zahájení transformace v rámci Svazu futsalu ČR (článek zde). Počin jistě chválihodný, nicméně opět ze strany futsalového vedení ne úplně ideálně připravený.

Úvodem – oč vlastně jde. V rámci SF ČR doposud působí řada celků, a to především v nejnižších, okresních soutěžích, které nemají právní subjektivitu (na nejnižších úrovních nejsou spolky). A to by se mělo nyní změnit. Dle vydaného rozhodnutí musí všechny kluby mít do 31.12.2020 právní subjektivitu. Do této doby se mohou futsalových soutěží zúčastnit pouze na základě podepsané a na svaz doručené Smlouvy o společnosti, pokud však nebudou mít k 1.1.2021 právní subjektivitu, budou takové kluby vyřazeny z registračního systému FUTis se všemi důsledky, zároveň pak logicky skončí ve všech (byť rozehraných) soutěžích.

Rozhodnutí je ve své podstatě určitě správné, nicméně okolnosti jeho vzniku a zveřejnění a další souvislosti nejsou úplně ideální.

Proč je toto rozhodnutí správné? Je určitě dobře, že i celek z nejnižší okresní soutěže bude mít právní subjektivitu, bude spolkem a bude mít svůj vlastní účet. Určitě se tím zjednoduší a ztransparentní účetnictví takového celku, finanční styk s řídícím svazem a třetími subjekty. Navíc, bude moci takový spolek dosáhnout na dotace, a to především z měst a obcí, kde  má sídlo a vylepšit si tak svůj rozpočet. Těch přínosů je pak určitě ještě celá řada ….

Celá řada je však i nepříliš vhodných okolností vzniku a dalších náležitostí tohoto rozhodnutí. Především komunikace s nejvíce zasaženými řídícími orgány – okresními svazy – byla v rámci přípravy tohoto rozhodnutí naprosto nulová, nikdo z vedení nepotřeboval na celou věc znát názor osob, jichž se celá záležitost bude nejvíce dotýkat. A to je zásadní chyba. V rámci přípravy celého procesu měl být nejprve uspořádán aktiv předsedů, kde by byla celá záležitost projednána, vysvětlena a přihlédlo by se k podnětům lidem z praxe – z oblastí, krajů a především okresů. Aktiv sice bude pořádán, ale v době, kdy je vše již zveřejněno a rozhodnuto a nikdo nebude moci mít na nic dalšího vliv ….

Další zásadní chybou, která regionálnímu futsalu příliš nepomůže, je stanovení termínu na zajištění právní subjektivity klubů do 31.12.2020, tedy právě do poloviny rozehraných soutěží. Jakmile klub nebude po 1.1.2021 spolkem, bude vyřazen z registračního systému FUtis a tím i z právě rozehrané soutěže. A při vší snaze a chuti, takových klubů může být v rámci jedné soutěže více a jejich vyřazením může být celá rozehraná soutěž zlikvidována a kompletně devalvována práce lidí, kteří tuto soutěž organizují. Oč jednodušší a pro všechny pochopitelnější by bylo stanovení tohoto termínu na 30.6.2021, tedy na datum, kdy již budou všechny soutěže dohrány. Ty by nebyly ohroženy možným nedohráním, kluby by ještě získaly čas na zajištění zápisu do spolkového rejstříku. Navíc se do snahy o zápis mohou promítnout nastávající prázdniny, dovolené a toho času na zápis může být opravdu málo.

Smutné je pak i to, že veškeré další potřebné informace, jak provést zápis do spolkového rejstříku budou dle zmíněného článku uvedeny až do 30.6.2020. Tedy další prodleva pro ty, kteří se neumí orientovat. A při tom není nic jednoduššího, než dát u článku o transformaci odkaz na jakýkoliv článek, založení spolku popisující – např. https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/spolky/zakladani-spolku/rada/jak-spravne-zalozit-spolek

Bohužel, rozpor je i v uvedeném článku a ve znění smlouvy o společnosti, kde je uvedeno, že musí být na svaz doručena e-mailem i poštou, v článku však stačí doručení pouze e-mailem. Rozpor je pak i v e-mailových adresách, jako by na svazu nikdo nic po sobě nečetl. Maličkosti, ale v případě možného sporu dosti důležité ….. Nikde není ani uvedeno, zda má být smlouva podepsána ověřeně, či stačí podpisy neověřené.

Je vidět, že vedení SF ČR regionální futsal příliš nepodporuje, o čemž ostatně svědčí i zápisy v tzv. komuniké z jednání Výkonného výboru SF ČR. O další „podpoře“ regionálního futsalu napíšeme opět v neděli ….

Smlouva o společnosti k dispozici zde.

Pavel Nepil, předseda OSF Kladno