Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Nová sportovní hala ve Slaném by mohla stát na Hájích

Nová sportovní hala ve Slaném by mohla stát na Hájích

Že by se konečně v rámci problematiky výstavby nové multifunkční sportovní haly ve Slaném začalo blýskat na lepší časy ???? Viz článek níže.

Jedním z veřejností dlouho očekávaných bodů programu včerejšího jednání zastupitelstva, bylo projednávání dlouhodobě zamýšlené výstavby nové sportovní haly ve Slaném. Stávající hala BIOS v Nejtkově ulici je dlouhodobě maximálně vytížená školami a zájmovými sportovními kluby, proto se ve Slaném minimálně od roku 2013 mluví o výstavbě nové haly.

Na jednání 6. zastupitelstva 20. května 2019 bylo představeno celkem šest vytipovaných lokalit ve Slaném. První lokalitou, která se zmiňuje již řadu let, je pozemek u lehkoatletického stadionu (nepříliš ideální vzhledem ke své poloze – vzdálenosti od centra a vzhledem k parkovacím možnostem). Přestože se pouze do studie této lokality v minulosti nainvestovalo městem cca 450 000 Kč, byla Investičním výborem, kterému předsedá Dr. Ladislav Peška, doporučena lokalita zcela jiná, v severní části města u Slavosu (asi nejideálnější lokalita vzhledem k dostupnosti a parkovacím možnostem, do budoucna možnost vybudování dalšího sportovně – relaxačního areálu, navazující na lesopark Háje). Zastupitelstvem města bylo tak přijato usnesení, které umožňuje pro vytipovanou lokalitu s názvem VODOJEM SLANÝ-SEVER připravit návrh finančních nákladů, případně celkových nákladů, spojených s přeložkami inženýrských sítí a s vyloučením rizika výstavby z pohledu bezpečnosti lokality po stránce geologické, tak aby byly vyloučeny možnosti případného poddolování lokality apod. Mezi dalšími zamýšlenými lokalitami byl pozemek bývalých TS v Nosačické ulici (který však není dostatečně velký – problém parkovacích míst), další návrhem byla hala BIOS (její rozšíření – realizace by neřešila maximální vytíženost sportoviště ), záchytné parkoviště ve Vikově ulici (nedovedu si představit) a prostor u 3. ZŠ Rabasova (za školou v místech hřiště a školního amfiteátru – asi by rovněž nebyla špatná lokalita, pouze opět problematické parkování). 


Předpokládaná cena plánované sportovní haly podle předsedy finančního výboru Dr. Pešky a na základě předběžných návrhů by se měla pohybovat okolo částky 50-60 mil. Kč. Město se pokusí na výstavbu haly získat dotaci. Vše však bude dále záležet i na dalších aspektech, jakými jsou potřeby sportovních klubů na velikost sportovní haly, vybavení, nebo zázemí pro sportovce. 

Kurzívou připomínky Pavla Nepila.

Komentář k projednávání bodu, týkající se sportovní haly přineseme, až bude zveřejněn zvukový záznam z jednání zastupitelstva.

Na obrázku může být: obloha, dům, venku a příroda
Zdroj: FB stránky VAŠE Slaný