Warning: Creating default object from empty value in /home/html/okfkladno.cz/public_html/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/okfkladno.cz/public_html/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/extensions/entry-views.php on line 90
Ne / hrazení členských příspěvků v roce 2017

Ne / hrazení členských příspěvků v roce 2017

Vážení,

nezbývá mi, než se smutkem konstatovat, že naprosto nekorektní stav a vztahy v rámci Svazu futsalu ČR se dostávají do své další fáze.  S tím, co je příčinou tohoto stavu, byli seznámeni zástupci celků – účastníků kladenských okresních soutěží na předsezónním grémiu. Pro ty, kdo zde nebyli, přikládám genezi celého vývoje, popsanou v materiálu „Komuniké z jednání zástupců regionálního futsalu ze dne 26.10.2016“ (zde). Základní příčinou je odmítavý postoj čtyř členů Komise futsalu FAČR – pp. Mesteka, Kliera, Kolmana a Šuby k řešení návrhů na zlepšení nezdravého stavu v rámci našeho sportu, obsažených jak v uvedeném Komuniké, tak v předchozím materiálu „Prohlášení zástupců regionálního futsalu ze dne 9.9.2016“. Vrcholem arogance těchto čtyř pánů byl jejich postoj k zásadnímu jednání v rámci popisované problematiky mezi členy KF FAČR a zástupci regionálního futsalu, kterou iniciovali s řadou vstřícných kroků právě regionální funkcionáři. Výše uvedení členové KF se schůzkou sice souhlasili, nicméně s „demokratickým“ diktátem, kdo se jí bude moci za regiony zúčastnit a kdo ne (pochopitelně nemusím dodávat, že já osobně jsem na toto jednání měl vstup zakázán).

Důsledkem této naprosté arogance moci bylo odřeknutí účasti téměř devadesáti procent regionálních funkcionářů na Aktivu předsedů ObKF, KKF a OkKF, který se měl konat tuto sobotu a který byl nakonec ze strany KF na základě postoje regionálních funkcionářů zrušen.

Ještě je stále naděje, že  věci naberou obrat na jednání KF dne 21.12.2016, pokud však ne, jsem připraven plnit usnesení Okresní komise futsalu FIFA Kladno ze dne 15.11.2016 (jeho text zde). To v důsledku znamená maximální dobrovolnost v úhradě členských příspěvků v roce 2017 ze strany účastníků kladenských okresních soutěží s tím, že neuhrazení ČP nebude znamenat pro kluby žádné herní ani disciplinární důsledky. V souvislosti s tím je však nutno rovněž konstatovat i to, co již zaznělo na předsezónním grémiu – že startovné na soutěžní sezónu 2017/2018 bude vyšší o 800,- Kč, tedy bude v celkové částce 8.800,- Kč na klub. I tak každý tým, který se rozhodne nehradit za své hráče ČP ušetří ročně cca 700,- Kč. Tato benevolence v nehrazení členských příspěvků se pak bude vztahovat i na rozhodčí s licencí „C“.

Věřte, že se mi nevyhlašuje tento zásadní krok nijak lehce, neboť jím narušuji něco, co jsem sám více jak třiadvacet let budoval. Nicméně jsem přesvědčen, že bychom finančně neměli podporovat tu, stále slušně řečeno, nekorektnost a neslušnost v rámci činnosti našeho nejvyššího vedení, která se již bohužel začíná zvrhávat do absolutní arogance moci ….

Pokud by někdo namítal, že tento zásadní krok nečiníme v souladu s vůlí většiny účastníků okresních soutěží, na to mohu říci jediné, a to že je to možné. Nicméně jsme jako členové řídící komise, zvoleni demokratickými volbami na poslední valné hromadě, rozhodli jako zástupci svých volitelů. Navíc jsme to s nimi projednali na grémiu, kde se k našemu postupu nikdo nevyjádřil negativně. Pokud by však náš krok vyvolal přeci jenom negativní reakce, je možno vyvolat mimořádnou valnou hromadu, na které bych jednání komise obhajoval. A pokud bych neuspěl, ze své funkce předsedy OkKF Kladno bych bez jakýchkoliv průtahů odstoupil ….

Proto, v souladu s výše uvedeným, všem účastníkům kladenských okresních soutěží tímto sděluji, že není jejich povinností hradit členské příspěvky v roce 2017, samotná úhrada bude pouze na jejich vlastním zvážení. V souvislosti s uvedeným bude nejpozději do 26.12.2016 vydán dodatek k Rozpisu kladenských futsalových soutěží, který bude řešit celou popisovanou problematiku.

Pokud by došlo v celé záležitosti k nějakému nečekanému pozitivnímu posunu, budete okamžitě informováni.

Pavel Nepil, předseda Okresní komise futsalu FIFA Kladno