Výkonný výbor SFČR:

  • přivítal na svém zasedání předsedu Fotbalové asociace ČR Petra Fouska, který mimo jiné potvrdil účast na Valné hromadě SFČR, dále generálního sekretáře FAČR Martina Procházku a vedoucího úseku Grassroots FAČR Otakara Mesteka;
  • se zabýval přípravou a organizací Valné hromady SFČR;
  • přijal informace předsedy SFČR o jednáních s Olomouckým krajským futsalovým svazem a také se zástupci futsalu na Znojemsku;
  • schválil výsledek hospodaření Svazu futsalu ČR za rok 2023, který bude předložen na Valné hromadě SFČR;
  • vzal na vědomí informaci Ligového sekretáře Michala Chyby o termínu závazných přihlášek do 1. a 2. Futsal ligy, který byl stanoven na 31. 3. 2024;
  • schválil návrh předsedy Komise ženského futsalu Tomáše Formánka k výměně členů v komisi, kdy Natálii Svitákovou nahradí Alice Vévodová.