Warning: Creating default object from empty value in /home/html/okfkladno.cz/public_html/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/okfkladno.cz/public_html/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/extensions/entry-views.php on line 90
KOMUNIKÉ ZE ZASEDÁNÍ VV SFČR ZE DNE 20.10.2022

KOMUNIKÉ ZE ZASEDÁNÍ VV SFČR ZE DNE 20.10.2022

Níže přinášíme komuniké z říjnového zasedání Výkonného výboru SFČR (dále jen VV).

Komuniké ze zasedání VV SFČR ze dne 20.10.2022 zde.

K němu opět několik poznámek:

  • Zajímavá je informace o finanční podpoře futsalovým klubům na rok 2022. Nikde však již není uvedeno, čeho nebo koho konkrétně se tato podpora bude týkat. Opět více informací v této věci by rozhodně neuškodilo.
  • Více informací pro futsalovou základnu by mělo být i o stavu procesu podepisování smluv o spolupráci při podpoře a rozvoji futsalu pro futsalové oblasti a kraje. Členská základna se opět může dohadovat, čeho se má tato smlouva, potažmo podpora, týkat. Je obrovskou škodou, že pokud se nějakým způsobem jedná na VV o podpoře regionů, nejsou z tohoto jednání žádné konkrétní výstupy či informace. Pokud by byly, futsalu všeobecně by to jen prospělo.
  • Pozitivní zprávou je jednání VV  a Regionální komise ve věci reorganizace regionálního futsalu, konečně se tou pro futsal zásadní oblastí začal VV zabývat. Je svolán i aktiv předsedů regionálních svazů, který by měl jednat o reorganizaci futsalových soutěží a o navýšení členského příspěvku. Je jen opět velkým nedostatkem, že účastnící aktivu zároveň s pozvánkou neobdrželi podklady pro toto důležité jednání. Bez nich bude složité se na aktivu v problematice orientovat a už vůbec nebude možno přijmout zřejmě nějaké závěry. Přitom je třeba jednat velice obezřetně, aby v budoucnu z nějakého neuváženého rozhodnutí neměl futsal více škody, než užitku (stejně, jako tomu bylo v případě ženského futsalu – ten byl nesmyslným rozhodnutím o zřízení umělé nejvyšší soutěže fakticky zlikvidován).

Pavel Nepil, předseda OSF Kladno