Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Podepsána smlouva o výstavbě slánské multifunkční sportovní haly

Podepsána smlouva o výstavbě slánské multifunkční sportovní haly

Den před Štědrým dnem připravilo město Slaný krásný dárek pro všechny slánské sportovce. 23. prosince 2021 byla starostou města, panem Martinem Hrabánkem, a firmou METALL QUATRO podepsána smlouva o výstavbě nové sportovní haly v lokalitě Háje – Sever.
Stavba by měla být zahájena v lednu příštího roku a dokončena na jaře 2023. Hala by tak měla být předána do užívání slánské sportovní veřejnosti v květnu 2023.
První etapa, etapa přípravná a plánovací je tedy úspěšně za námi. Trvalo přesně tři roky a opravdu nebyla jednoduchá. Projekt haly se několikrát upravoval, snažili jsme se maximálně vyhovět všem připomínkám a žádostem z řad sportující veřejnosti. Nešlo to úplně ve všem, ale jsem přesvědčen, že až se do této nové haly za rok a půl podíváte, bude se vám líbit.
Nyní je důležité především to, aby vše to co máme zatím v zásadě jen na papíře, se také podařilo realizovat ve skutečnosti. Hala bude vybavena řadou moderních prvků – především vytápěním pomocí tepelných čerpadel, rekuperací, ledkovým osvětlením i moderní zvukovou technikou. Celý objekt je koncipován jako pasivní stavba, takže velmi náročné budou všechny detaily, které ovlivňují tepelné ztráty. Nejsou to jen stěny objektu se zvýšenou izolací, či okna a dveře, ale také třeba vypínače, vedení elektrických kabelů či vodovodního potrubí. To vše může ovlivňovat tepelné ztráty objektu. Na realizaci těchto prvků bude muset být velmi pečlivý odborný dohled.
Ale již nyní se připravujeme i na budoucí vlastní provoz haly. Chceme aby se nová sportovní hala stala i určitým společenským centrem nově vznikající městské části lokality Háje – Sever, kde má v příštích letech vzniknout nová vilová čtvrť města. Hala tak bude vybavena i menším sportovním bufetem s cca 30 místy k sezení. Počítá se i s televizní obrazovkou pro sledování dalších sportovních přenosů. Ke společenským setkáním bude k dispozici i VIP salonek opět s cca 30 místy.
Je naším cílem, aby se na vlastním provozu sportovní haly podíleli v maximální možné míře přímo slánské sportovní kluby. Tedy především ty, které budou novou sportovní halu využívat ve větší míře.
Takže, jak vidno, je před námi stále ještě pořádný kus práce. Máme na přípravu něco málo přes rok a já jsem přesvědčen, že tuto dobu využijeme a až se nová sportovní hala bude otevírat, my budeme připraveni.
Ladislav Peška, zastupitel města Slaný a předseda Investičního výboru
Pozn.: Pokud se tak stane a výstavba nové sportovní haly bude příští rok zahájena, zařadí se tato stavba občanské vybavenosti vedle domu s pečovatelskou službou a krytého bazénu mezi tři nejvýznamnější slánské investice po roce 1989. Dalším pozitivem v realizaci tohoto záměru je fakt, že prosincové jednání zastupitelstva schválilo v městském rozpočtu na rok 2022 v tabulce č. 8 Kapitálové výdaje v roce 2022 pod položkou 2. celkem 80 milionů na I. etapu výstavby sportovní haly – tudíž by již nic nemělo bránit v realizaci této tolik potřebné akce. Závěrem je nutno poděkovat těm, kteří se o realizaci tohoto záměru doposud nejvíce zasloužili, a těmi jsou starosta města Mgr. Martin Hrabánek a zastupitel RNDr. Ladislav Peška.
Pavel Nepil, předseda OSF Kladno