Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Realizace projektu nové sportovní haly ve Slaném stále dle harmonogramu, ale …

Realizace projektu nové sportovní haly ve Slaném stále dle harmonogramu, ale …

Realizace projektu nové multifunkční sportovní haly ve Slaném pokračuje i nadále dle schváleného časového harmonogramu, nicméně první potíže se již vyskytly. Více o nich ve svém článku píše jeden z nejpovolanějších v této věci, předseda Investičního výboru zastupitelstva města Slaný RNDr. Ladislav Peška, viz. níže. Celý článek je pak k dispozici zde.

Sportovní hala 

Prodlení v přípravě a realizaci projektu Háje Sever se dotýkají i přípravy výstavby nové multifunkční sportovní haly. Vlastní příprava stavby sportovní haly běží dle harmonogramu a zatím nevykazuje žádné problémy. Problémem však je zpožďování výstavby technické infrastruktury v této lokalitě. Hala je umístěna v těsné blízkosti parcel z etapy I. projektu Háje Sever. Při přípravě projektu multifunkční haly se počítalo s tím, že tato infrastruktura, která má být vybudována pro výstavbu rodinných domků v oblasti Háje – Sever, bude využita i pro sportovní halu. A s ohledem na to, že potřebná infrastruktura měla být hotova již na přelomu roku 2021 /2022 jevila se tato myšlenka jako bezproblémová. Ovšem současné značné zpoždění v přípravách tohoto souvisejícího projektu a příslušné infrastruktury již vážně ohrožuje původně plánovaný termín dokončení sportovní haly. Dle plánu se má výstavba haly zahájit na podzim letošního roku a předpoklad dokončení je podzim 2022. Ovšem panuje značná obava o to, aby v této době byla dokončena související infrastruktura v dané lokalitě. Tedy především potřebná trafostanice, která má vzniknout v oblasti výstavby Háje Sever a také nutná přeložka elektrického vedení. Rovněž i komunikace v okolí haly jsou nutné pro její kolaudaci a otevření. Může se tedy stát, že hala již bude dokončena, ale budeme čekat s jejím otevřením paradoxně až na to, až budou zkolaudovány přiléhající komunikace. Což si rozhodně nikdo nepřeje.