Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Povinnosti klubů v rámci právní subjektivity

Povinnosti klubů v rámci právní subjektivity

V souladu s rozhodnutím Výkonného výboru SFČR ve věci povinného zřízení právní subjektivity všech členských klubů svazu (článek zde) vznikly doposud nikde neregistrovaným týmům s povinností transformovat se ve většině případů na spolek i určité právní povinnosti. Vzhledem k množícím se dotazům v tomto smyslu vydal svaz na podzim tzv. Patero základních povinností pro spolky (zde).

Protože se mě osobně nezdál tento materiál dostatečně informativní, zaslal jsem na svaz doplňující dotaz. Bohužel, reakce na dotaz byla zamítavá – v podstatě bylo konstatováno, že zveřejněný manuál je dostatečný (více zde).

Snažil jsem se tedy jako amatér v problematice zorientovat sám, a to studiem příslušných zákonů (Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o daních z příjmů právnických osob), konzultací s účetními naší společnosti či přímo příslušnou referentkou slánského finančního úřadu. V tomto případě je škoda, že tato konzultace musela probíhat vzhledem k panující situaci pouze telefonicky, nicméně i tak díky za ní. Výsledkem výše uvedeného je přiložená jednoduchá a přehledná metodika povinností účetní jednotky (v tomto případě spolku).

Zásadní pro klub je znění stanov v části Účel spolku – zde by neměla být uvedena jakákoliv podnikatelská či výdělečná činnost. Pokud tam nic takového uvedeno není, není povinností klubu přihlašovat se na příslušném finančním úřadě a odvádět daně. Proč tomu tak je, vysvětluje právě manuál. Po konzultaci s referentkou FÚ mi bylo sděleno, že pro účely zdanění se nepočítají ani úroky z bankovních účtů (což by mě normálně ani nenapadlo).

Jedinou povinností klubů je tak po ukončení účetního období (v našem případě vždy po 30.6. každého roku) dodat na příslušný soud (v našem případě na Městský soud v Praze) přehled o majetku a závazcích (formulář viz. níže). V případě potřeby jsem připraven kdykoliv pomoci v jeho vyplnění.

Závěrem bych pro jistotu ještě požádal každého, kdo má možnost kontroly obsahu manuálu u daňového poradce, ať tak učiní a případné připomínky k materiálu mi obratem zašle.

Manuál účetních povinností klubu zde.

Formulář přehledu o majetku a závazcích spolku zde.

Pavel Nepil, předseda OSF Kladno