Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Okresní soutěže rozehrány tento víkend nebudou

Okresní soutěže rozehrány tento víkend nebudou

Bohužel, ani o nadcházejícím víkendu nebudou rozehrány kladenské okresní soutěže, a to na základě zveřejněného usnesení vlády ČR č. 1262/2020 ze dne 30.11.2020.  V něm uvedený článek II., odst. 3b definuje zcela jasně nemožnost okresní soutěže zahájit:

3. omezuje se provoz sportovišť tak, že:
a) sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti diváků,
b) ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia, posilovny a fitness centra) je možné provozovat pouze individuální sporty a přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují …

Celé usnesení vlády ČR k dispozici zde.

Již týden pak probíhají jednání mezi Národní sportovní agenturou (NSA) a příslušnými ministerstvy o zmírnění restrikcí v rámci sportovního prostředí, výsledkem je pak naprosto zavádějící tabulka pod názvem Matrice opatření – sportovní aktivity  (zde). Dle výkladu této tabulky by bylo možno soutěže v halách hrát za použití roušky, to by bylo ale naprosto v rozporu s usnesením vlády.

Vše výše uvedené bylo dnes konzultováno se sekretářem SF ČR p. Martinem Průšou, který potvrdil nemožnost hrát futsalové soutěže ve vnitřních sportovištích a zmatečnost tabulky, definující opatření v rámci sportovních aktivit. Potvrdil rovněž, že i nadále probíhají jednání mezi NSA a ministerstvy, a to především o povolení účast až 30 osob ve vnitřních prostorách v rámci sportovní činnosti a zrušení povinnosti nošení roušek při sportovních aktivitách. Pokud nebudou tyto dvě náležitosti schváleny a jasně deklarovány nejpozději do středy příštího týdne, okresní soutěže se rozehrají ( v případě příslušného uvolnění, což by znamenalo přesun do stupně 2) až odvetnými duely ve druhé polovině ledna 2021.

O všech aktuálních informacích budeme obratem informovat.