Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Důležité dotazy pro Svaz futsalu ČR

Důležité dotazy pro Svaz futsalu ČR

V pondělí jsem zaslal dva, z mého hlediska poměrně důležité, dotazy vedení Svazu futsalu ČR, a to prostřednictvím jeho sekretariátu a předsedy Regionální komise SF ČR.

První dotaz se týkal možnosti rozehrát okresní soutěže při schválení režimu ve třetím stupni protiepidemického systému (tzv. PES). Podle některých vyjádření vlády by se tak mělo stát již v pondělí 30.11.2020, okresní soutěže by se tak mohly rozehrát v sobotu 5.12.2020. Bohužel, stejně jako v případě jiných věcí, které tato vláda vyhlašuje, je i v tabulce PES řada nedostatků a rozporů. Například je zde uvedeno v položce „Sportovní soutěže“ že je možné pořádání profesionálních a amatérských soutěží bez diváků – ale také bez dalšího vysvětlení a potřebných specifik. Bohužel, v položce „Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech“ je zase uveden povolený počet 10 osob ve vnitřních prostorách, což by rozjetí futsalových soutěží (a nejen jich) v praxi neumožňovalo.

Buď sekretariát či členové VV SF ČR rychle zapracovali, nebo si zmíněných rozporů všimlo i vedení i jiných sportovních svazů či přímo Národní sportovní agentury (NSA), výsledkem je jednak prohlášení VV SF ČR (zde), jednak dotčená ministerstva ve spolupráci s NSA pracují na specifické tabulce systému PES, která by se měla týkat pouze sportu. A vše vypadá tak, že v rámci stupně tři bychom opravdu mohli okresní soutěže dle nejnovějších informací rozehrát.

Zásadní informace k projednávanému materiálu zde.

Nepříjemné je, že o přechodu na třetí stupeň systému PES bude vláda rozhodovat až v neděli večer, pokud ho pak schválí a soutěže se budou moci hrát, nebude příliš času na přípravu. Přesto věřím, že to společně zvládneme a pokud to bude možné, soutěže rozehrajeme. Všechny účastníky kladenských soutěží budu včas informovat.

Druhý dotaz se týkal neméně důležité záležitosti, a to základních povinností spolků, a to především vůči státní správě. V letošním roce z rozhodnutí VV SF ČR vzniklo a nadále vzniká v rámci naší organizace řada nových spolků, a to ať již v rámci řídících svazů či klubů především z nižších úrovní soutěží. Bohužel, tyto nové spolky neobdržely ze strany svazu žádný manuál, který by deklaroval jejich povinnosti. Na základě mého dotazu, který byl směrován i na předsedu Regionální komise SF ČR p. Roda,  jsem od něj dostal informaci, že oblastím a krajům byl v uplynulých dnech rozesílán manuál „Patero základních povinností pro spolky“. Bohužel k nám na okres se již nedostal, pochopitelně s ním tedy nebyly seznámeni ani účastníci kladenských soutěží. V současnosti nám byl již manuál zaslán, přesto si myslím, že by měl být vypracován nějaký mnohem obsáhlejší, který by definoval nám naprostým laikům veškerou problematiku účetnictví a povinností vůči orgánům státní správy:

  • jakým způsobem zveřejňovat ve spolkovém rejstříku účetní uzávěrku a přehled o majetku a závazcích, existují standartizované formuláře, nebo je možno si je vytvořit,
  • vedení účetnictví – existuje standartizovaný účetní deník, nebo je možno si ho vést v nějaké vlastní formě, to samé platí o knize pohledávek a závazků či jakýchsi pomocných knihách o ostatních složkách majetku.

Je něco dalšího důležitého ve věci povinností spolků, co bychom měli vědět?

Manuál „Patero základních povinností pro spolky“ zde.

Snad se vedení SF ČR k mým otázkám postaví kladně a brzy budeme informováni o stavu řešení dané problematiky.

Pavel Nepil, předseda OSF Kladno