Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Další informace ve věci konání okresních soutěží

Další informace ve věci konání okresních soutěží

V důsledku zrušení konání grémia týmů kladenských okresních soutěží a v souvislosti s platným staven v rámci covid opatření ze strany vlády, obdrželi dnes účastníci okresních soutěží další důležité informace v rámci přípravy konání okresních soutěží, viz:

Věc:  Informace k okresním soutěžím

Z důvodu zrušení konání Grémia týmů okresních soutěží před mistrovskou sezónou 2020/2021 vám tímto přináším několik důležitých informací z programu neuskutečněného jednání.

Zahájení kladenských okresních soutěží

Kladenské okresní soutěže budou v nastávajícím mistrovském ročníku zahájeny dle rozlosování, jakmile to vládní restrikce umožní. V případě prodloužení nouzového stavu po 3.11.2020 (což je poměrně reálné) bude Výkonný výbor OSF Kladno řešit režim zabezpečení odehrání soutěžního ročníku, včetně všech příslušných náležitostí. Všichni účastníci budou o každém rozhodnutí okamžitě informováni, informováni pak budou především o termínu zahájení soutěží.

Finanční náležitosti

Okresní soutěže v nastávajícím ročníku jsou kompletně finančně zabezpečeny, a to s očekávaným mírným přebytkem. V případě, že nebudou z důvodu vládních restrikcí dohrány, bude účastníkům vrácena, příp. převedena do následujícího ročníku, přiměřená část startovného. Náklad jednoho týmu na jedno kolo je 700,- Kč, výše vrácené částky se pak bude odvíjet od počtu případně neodehraných kol.

Změny čísel účtů

 • Veškerý platební styk v rámci pořádání kladenských okresních soutěží nově probíhal a nadále bude probíhat na účtu Okresního svazu futsalu Kladno, vedeném Českou spořitelnou číslo 5894957399/0800. Někteří z vás zasílali ještě startovné na staré číslo účtu, vedeného Moneta Money Bank, ten je však určen pouze pro potřeby Asociace futsalu Slaný, vy ho již nepoužívejte. Prosím o kontrolu trvalých příkazů, příp. jejich změnu na nový účet u České spořitelny.
 • Byl změněn i účet pro platbu členských příspěvků v rámci Svazu futsalu ČR, ten je nyní vedený u Moneta Money Bank pod číslem 1601616016/0600.

Právní subjektivita klubů

Jak již byli účastníci soutěží informováni, do 31.12.2020 musí mít všichni zřízenu právní subjektivitu. Pokud se tak nestane, budou moci takové celky rozehraný soutěžní ročník dohrát, nicméně vystaví se riziku volného pohybu hráčů (klub bez právní subjektivity bude k 1.1.2021 vyřazen z registračního systému FUTis a jeho hráči tak nebudou podléhat režimu přestupu, ale pouze nové registrace). Od nového soutěžního ročníku 2021/2022 pak klub bez právní subjektivity nebude přijat do kladenských futsalových soutěží.

K dnešnímu dni nedoložily zřízení právní subjektivity tyto celky: Blevice 73, 1. FC Horní Bezděkov, SK Jarpice, Ceresit Hvězda Kladno, 1. FC Slavoj Kladno, Jiko Kralupy n.Vl., AFK Rozdělov, FC Atletico Slaný, FC Stochov, FC Arvato Stochov a RB Vinařice.

Jednoduchý návod, jak založit spolek je na odkazu https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/spolky/zakladani-spolku/rada/jak-spravne-zalozit-spolek

Pochopitelně je VV OSF Kladno připraven každému z výše uvedených celků pomoci se založením spolku, k dispozici jsou veškeré potřebné materiály a formuláře.

Covid problematika

Svá opatření v rámci koronavirové pandemie má i futsal, více informací je na odkazu https://futsal.fotbal.cz/koronavirova-opatreni-ma-i-futsal-prehled-zmen-platnych-od-31-srpna-2020/a12809.

Před svým úvodním utkáním odevzdá každý klub přítomnému zástupci VV OSF Kladno prohlášení o bezinfekčnosti, kde budou uvedeni pouze hráči, nastupující do utkání. Každý nově nastupující hráč pak bude následně do prohlášení dopsán dodatečně.

Změny v pravidlech

Jak jste již byli informováni, v rámci SF ČR platí od 1.7.2020 nová pravidla. V nich došlo k řadě důležitých změn, z nichž upozorňuji především na následující:

 • vyznačení značky v pokutovém území pro postavení brankáře při provádění 2 PK (nově má zkratku PVK6AF, Pra 1, odst. 4),
 • bezprostředně po vyzutí obuvi či ztráty chrániče platí případné dosažení branky (Pra 4, odst. 2),
 • udělování osobních trestů (ŽK, ČK) funkcionářům družstev na střídačkách (Pra 5, odst. 3),
 • hráč, provádějící výkop, může být na polovině soupeře (Pra 8, odst. 1),
 • míč z výkopu je ve hře, pokud byl kopnut a zjevně se pohne (může být tedy zahrán i zpět na polovinu rozehrávajícího hráče – Pra 8, odst. 1),
 • přímo z výkopu může být dosaženo branky (Pra 8, odst. 1),
 • inovace pravidla Míč rozhodčího (Pra 8, odst. 2) – všichni ostatní hráči, mimo hráče, provádějícího MR, musí být min 2m od míče; v PÚ se vhazuje vždy brankáři, kterému PÚ patří; při dosažení branky musí být dotek alespoň dvou hráčů,
 • při zmaření zjevné brankové možnosti (ZZBM) ve svém vlastním PÚ a následném nařízení PK, bude provinivší se hráč pouze napomenut (ŽK), byť by jeho zákrok byl na vyloučení (ČK) – Pra 12, odst. 3,
 • při ZZBM nedbalým nebo bezohledným zákrokem když je v brance brankář, bude provinilci udělena pouze ŽK, pokud je zákrok surový, bude udělena ČK (Pra 12, odst. 3),
 • druhý pokutový kop (nově přímý volný kop po 6 akumulovaném faulu – PVK6AF) musí být proveden do čtyř sekund (Pra 13, odst. 5),
 • pokud dva nebo více hráčů bránícího družstva postaví „zeď“, musí všichni hráči útočícího družstva zůstat alespoň 1m od „zdi“ (Pra 14, odst. 2),
 • při zahrávání autového kopu musí míč stát na postranní čáře (Pra 15, odst. 1),
 • při zahrávání autového kopu se může stát i ve hřišti (Pra 15),
 • při výhozu od branky nemusí míč opustit pokutové území; míč je ve hře, pokud byl hozen nebo puštěn na zem a zjevně se pohnul (Pra 16, odst. 1).

Změny v režimu přestupů a hostování

 • hostování je možné pouze u hráče s profesionální smlouvou, takže v rámci okresních soutěží je prakticky nemožné,
 • do 31.12.2020 se neplatí přestupní poplatek svazu,
 • přestupní období je od 1.8. do 30.6.,
 • přestup bez souhlasu mateřského klubu bude možno uskutečnit v období od 1. do 20.6.,
 • je možno využít institut přestupu nevyužívaného amatérského hráče.

Přenos disciplinárních provinění a finančních postihů z loňské sezóny

Vzhledem k současné situaci rozhodl VV OSF Kladno tak, že se tresty ani nesplacené finanční postihy z posledních kol okresních soutěží 2019/20 do následující sezóny nepřenáší.

Soupisky, seznam funkcionářů

Všichni účastníci okresních soutěží dodali soupisky či seznam funkcionářů k potvrzení, tyto jim pak budou předány v rámci úvodních turnajů.

Členské příspěvky na rok 2021

Členské příspěvky na následující rok zůstanou ve výši 100,- Kč na člena, splatné budou opět již od 15.12.2020. Bližší informace přineseme, až budou zveřejněny sekretariátem SF ČR.

ROZHODČÍ – výzva

Na listině rozhodčích OSF Kladno je v současnosti zapsáno jedenadvacet rozhodčích, což je v rámci standardně odehrávaného soutěžního ročníku dostačující počet. Avšak v případě nestandardního způsobu odehrání soutěžního ročníku nemusí ani tento počet sudích být dostatečný. Prosím proto zástupce klubů, aby oslovili všechny hráče svého celku, případně i další osoby s nabídkou, stát se rozhodčím okresních futsalových soutěží.

Co můžeme nabídnout:

 • bezplatné odborné zaškolení pro výkon funkce rozhodčího kladenských okresních soutěží,
 • v případě splnění podmínek k zařazení na listinu rozhodčích OSF Kladno delegace k utkáním kladenských soutěží a odměnu ve výši 120,- Kč/utkání (tzn. 240,- Kč/hodinu),
 • úplnou úhradu nákladů, spojených s cestovným do místa konání turnaje,
 • možnost postupu na listinu vyšších regionálních řídících orgánů (kraj, divize), později možnost postupu i do vrcholového futsalu (2. liga, 1. FUTSAL liga).

V případě zájmu je možno kontaktovat předsedu Komise rozhodčích OSF Kladno p. Martina Cílka, mob.: 724 520 884, e-mail: m.cilek@centrum.cz

Ocenění za soutěžní ročník 2019/2020

Předání cen celkům na prvních třech místech a nejlepším třem střelcům každé okresní soutěže proběhne, až to coronavirová situace umožní v rámci příslušných turnajů nové soutěžní sezóny.

Se sportovním pozdravem                                                                                                                                        Pavel NEPIL

předseda OSF Kladno