Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
KOMUNIKÉ ZE ZASEDÁNÍ VV SF ČR ZE DNE 13.6.2020

KOMUNIKÉ ZE ZASEDÁNÍ VV SF ČR ZE DNE 13.6.2020

Níže přinášíme komuniké z červnového zasedání Výkonného výboru SF ČR, opět k němu připojím několik poznámek.

Komuniké ze zasedání VV SF ČR ze dne 13.6.2020 zde.

Několik krátkých poznámek:

  • Bod č. 3 – Je smutné, že se členská základna nedozví, co se děje v rámci sekretariátu SF ČR, co je třeba v jeho činnosti měnit, neboť tato činnost se týká i regionů. Prostě opět transparentnost našeho vedení v praxi …..
  • Bod č. 10 – Ohlasy z regionů na transformaci v rámci SF ČR nejsou nijak pozitivní, velkou chybou v jinak dobře myšleném záměru byla nulová komunikace o problematice s regiony, především s okresy, kterých se záměr nejvíce dotkne. Druhým chybným rozhodnutím našeho vedení je, i přes nesouhlas předsedy Regionální komise J. Roda, načasování transformace, kdy ta má být dokončena do 31.12.2020 (o celé problematice jsme psali zde). Bohužel, důsledky těchto dvou zásadních chyb můžou být pro český futsal fatální, výsledkem může být  další razantní snížení už tak nízké členské základny či dokonce ztráta celých regionů. Snad tento záměr nakonec nebude konkrétními regionálními funkcionáři uskutečněn a ve SF ČR budou i nadále působit všechny kraje …..
  • Body č. 11 a 12 – Další neskutečný a podlý nátlak ze strany některých členů VV na dalšího člena VV Kamila Bednáře. Aby byla uznána právoplatnost ustanovující schůze Jihomoravského KSF, byl donucen K. Bednář vzdát se všech svých funkcí na krajské úrovni, kam byl legálně nominován členy zvoleného VV JmKSF. Je vidět, že se v rámci našeho vedení může úplně všechno, arogance moci se zde opět projevila. Ustanovující schůze JmKSF měla být buď z nějakých transparentních příčin uznána za neplatnou, nebo měla být uznána za platnou bez jakéhokoliv nátlaku na kohokoliv. Osobně být na místě Kamila Bednáře, z žádné funkce bych neodstoupil a trval bych na oznámeném zahájení etického řízení vůči mé osobě, kde by podavatelé museli doložit tvrzení o skutcích, které byly údajně spáchány. To dokladování by v tomto případě bylo asi velice složité, ba přímo nemožné ….
  • Body č. 16 a 17 – Doufejme, že se v rámci výše uvedené ne/transparentnosti dozvědí regiony včas o změnách pravidel futsalu, aby se vrcholový futsal nakonec nehrál podle jiných pravidel, než ten regionální.
  • Bod 24 – I zde by bylo záhodno vysvětlení tohoto bodu, neboť i ten se částečně týká regionálního futsalu.
  • Bod č. 39 – Regiony by se konečně  mohly po tříměsíčním, nikým nevysvětleným zpožděním, dostat ke svým financím – dotacím z členských příspěvků za rok 2019. Já tomu však uvěřím, až tyto finance uvidím na účtě …..

  Pavel Nepil, předseda OSF Kladno