Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Aktualizovány propozice a přihláška do okresních soutěží

Aktualizovány propozice a přihláška do okresních soutěží

V souvislosti s probíhající transformací v rámci Svazu futsalu ČR byl aktualizován Rozpis mistrovských soutěží okresu Kladno, kam byl zabudován článek 22. Právní subjektivita klubů. Jak jsme již informovali, každý klub v rámci SF ČR musí být právním subjektem, a to nejpozději do 31.12.2020 (více v článku zde). Pokud tuto subjektivitu v současnosti klub nemá, může se do okresních soutěží přihlásit pouze s podmínkou uzavření Smlouvy o společnosti. Více řeší právě výše uvedený článek RMS.
Aktualizována byla rovněž přihláška do okresních soutěží, kam budou kluby nově uvádět své IČO. Pokud ho nemají, musí společně s přihláškou doručit na adresu OSF Kladno i podepsanou Smlouvu o společnosti a doklad o jejím odeslání na sekretariát SF ČR. Na základě splnění těchto náležitostí (včetně úhrady zálohy startovného či celé výše startovného), bude klub přijat do kladenských futsalových soutěží.
Návrh Rozpisu mistrovských soutěží okresu Kladno zde.
Přihláška do kladenských futsalových soutěží zde.
Smlouva o společnosti zde.
V případě dotazů je možno využít kontaktů OSF Kladno.