Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Schváleno prodloužení období pro neplacení registračních a přestupních poplatků

Schváleno prodloužení období pro neplacení registračních a přestupních poplatků

Výkonný výbor SF ČR se na svém mimořádném zasedání dne 28.5.2020 zabýval problematikou placení poplatku za registrace a přestupy v nižších soutěžích SF ČR

Nakonec bylo prodlouženo období pro neplacení těchto poplatků, a to na přechodné období do 1. 1. 2021, kdy nebude Svazem futsalu ČR účtován poplatek klubům od divizních soutěží až po okresní soutěže za úkon přestup/ registrace.

Otakar Mestek vysvětluje rozhodnutí Výkonného výboru tím, že je nutné nejprve narovnat legislativní rámec ve hnutí, kde k dnešnímu dni došlo k velkému posunu, co se týče několika již novelizovaných předpisů jako jsou přestupní, evidenční a registrační řád SFČR.  Další práce nás čeká výhledově do konce letošního roku.

Poznámka: Počin sice chválihodný, ovšem škoda, že jen do poloviny soutěžní sezóny. Navíc když právě předseda Mestek byl vždy proti jakýmkoliv zásahům a změnám v průběhu mistrovské sezóny. Tak jen doufejme, že bude veškerá příslušná legislativa do tohoto termínu schválena a ten se nebude opět prodlužovat (i když by bylo logické jeho schválení do 30.6.21, jenže to by se musela používat hlava).