Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
KOMUNIKÉ ZE ZASEDÁNÍ VV SF ČR ZE DNE 14.5.2020

KOMUNIKÉ ZE ZASEDÁNÍ VV SF ČR ZE DNE 14.5.2020

Níže přinášíme komuniké z květnového zasedání Výkonného výboru SF ČR, opět k němu připojím několik poznámek.

Komuniké ze zasedání VV SF ČR ze dne 14.5.2020 zde.

Několik krátkých poznámek:

  • Body č. 2, 3 – jmenování nových předsedů komisí rozhodčích (Jiří Honěk) a delegátů (Radek Venc) není asi nijak překvapivé, byť předsedou Komise delegátů se stává člověk, jehož jednání bylo v roce 2016 impulsem ke vzniku nepříliš dobrých vztahů v rámci futsalového hnutí. Nicméně z hlediska odborné erudovanosti je to asi ta nejlepší volba, uvidíme, jak si poradí s pasekou, kterou na delegátském poli zanechal jeho zcela neschopný předchůdce Jiří Hanzlík. Nicméně mínusem mohou být charakterové vlastnosti nového předsedy delegátského sboru.
  • Bod č. 6 – bylo schváleno mimořádné zasedání VV, které bude projednávat problematiku činnosti sekretariátu SF ČR. Jak závažný důvod musí být ke svolání mimořádného jednání VV ? Nedaly by se finance z nákladů tohoto jednání investovat účelněji?
  • Bod č. 11 – důležitá informace: období pro volný pohyb amatérských hráčů je stanoveno v termínu 1. – 20.7.2020.
  • Bod č. 13 – věčný evergreen GDPR, nikdy nikde žádný oficiální výstup v rámci této problematiky ….
  • Bod č. 22 – bylo by zajímavé znát zájem o účast v nejvyšších futsalových soutěžích, snad se složení brzy členská základna dozví.
  • Bod č. 35 – informace o prodlení vyplacení dotace z členských příspěvků za rok 2019 regionálnímu futsalu. Je nepochopitelné, proč dotace nemohla být vyplacena příslušným krajským svazům (min. těm, které jsou již zaregistrovány) do stanoveného termínu. Vždyť nemůže být problémem odeslat pět, šest, maximálně deset plateb ….
  • Bod 43 – bohužel ani v oblasti ženského futsalu se asi nic více, než je v komuniké uvedeno, nedozvíme, byť se na jednání VV řešila i podpora ženského regionálního futsalu ….