Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Zoufalý pokus zastupitele Bartoníčka naštěstí nevyšel …

Zoufalý pokus zastupitele Bartoníčka naštěstí nevyšel …

Nepochopitelná snaha zastupitele Ing. Bartoníka za každou cenu negovat záměr výstavby nové sportovní haly ve Slaném, po čemž slánská sportovní veřejnost volá již téměř třicet let a jenž byl na únorovém jednání zastupitelstva schválen, a to až na hlas Ing. Bartoníčka, všemi přítomnými zastupiteli, dosáhla další úrovně. Tento ve svém nitru zřejmě velice zatrpklý, ukřivděný a v rámci městského zastupitelstva zcela osamocený člověk, se na včerejším jednání tohoto orgánu snažil do programu zařadit bod jednání č. 18/12/2020/ZM „Návrh na revokaci usnesení, schváleného pod bodem č. 11/11/2020 ZM ze dne 26.2.2020“, tedy návrh na revokaci usnesení o schválení výstavby multifunkční sportovní haly v lokalitě Slaný Háje. Tento svůj návrh podpořil pamfletem, plným lží, polopravd a účelových tvrzení – viz. pamflet zastupitele Ing. Bartoníčka zde. Na vše, co pan Bartoníček neustále v cause nové haly zmiňuje, mu bylo již několikrát odpovězeno na facebookových stránkách OMS či na diskusním fóru Slánska. Vrátím se pouze k nejzásadnějšímu tvrzení pana Bartoníčka, že schválení záměru výstavby haly bylo naprosto netransparentní, bez zapojení slánské veřejnosti. Ta však měla možnost zapojit se v rámci diskuse k této problematice na celkem pěti jednáních městského zastupitelstva – více snad ani město nemůže být v jakékoliv věci transparentní. Vše o diskusi na toto téma s panem Bartoníčkem zde.

Z logiky věci musel návrh zastupitele Bartoníčka dopadnout, jak nakonec dopadl. Bohatou diskusi na toto téma uzavřely dva příspěvky – zastupitel Ing. Šmehlík prohlásil, že na svém únorovém rozhodnutí nehodlá nic měnit a třebaže nesouhlasí s lokalitou umístění haly, nesouhlasí ani s tvrzením Ing. Bartoníčka o jakési netransparentnosti jednání ve věci realizace záměru výstavby haly. Paní MUDr. Ranková vše uzavřela tím, že je pro ni nepochopitelné, jak může zastupitel Bartoníček sabotovat dlouholetou snahu části obyvatel města Slaného právě o výstavbu nové sportovní haly. Ona v každém případě realizaci, pro Slaný tolik prospěšné záležitosti, podpoří.

Hlasování pak dopadlo, jak dopadnout muselo. Ze třiadvaceti přítomných zastupitelů se pro návrh Ing. Bartoníčka vyslovil jen on sám, dvacet zastupitelů bylo proti jeho návrhu, dva se zdrželi hlasování. Zastupitel Bartoníček tak opět, ne poprvé a určitě ne naposledy, zůstal v této záležitosti sám, jako kůl v plotě. A slánští sportovci ( a nejen oni, věřím, že i všichni rozumní Slaňáci) se snad mohou po třech dekádách snahy těšit na realizaci jejich snu …..