Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Počet členů Svazu futsalu ČR nadále klesá

Počet členů Svazu futsalu ČR nadále klesá

Jak ukazuje přehled počtu členů Svazu futsalu ČR k 1. dubnu 2020, členská základna našeho spolku nadále klesá, a to bohužel dosti rapidně. Pochopitelně se na tomto stavu v současnosti podepsala ve velké míře nepříznivá situace v rámci nouzového stavu v souvislosti s koronavirovou pandemií, kdy řada jarních soutěží nebyla vůbec zahájena, příčin má však tento stav více.

Při zavedení registračního systému FUTis v roce 2013 byl na základě zaregistrování členů v tomto systému a především úhrady jejich členských příspěvků poprvé znám přesný počet aktivních členů Svazu futsalu ČR. V úvodním roce nového systému registrace měl náš spolek 18 214 členů, což bylo krásné číslo. Bohužel, toto číslo rok od roku klesalo. Zprvu nijak výrazně, později poměrně zásadně. V prvních třech letech fungování systému klesl počet členů o pouhých 839 osob. Zlom přišel v roce 2016, kdy po aférách „Brno“ a „Venc“ zavládla v českém futsale tzv. „blbá nálada“, která v podstatě trvá dodnes. Díky naprosto nekompetentnímu vedení Regionální komise SF ČR v období let 2016 – 2019 a minimální metodické podpory regionálnímu futsalu ze strany vedení SF ČR klesla od roku 2016 po současnost členská základna o hrozivých 7 170 členů.

A s tím by se rozhodně mělo něco dělat. Určitě nepomůže informace ze strany vedení českého futsalu o přijatém systému opatření za účelem zastavení úbytku členů SF ČR, jak se již po několikáté opakuje v komuniké z jednání VV SF ČR, ovšem bez jakékoliv další konkretizace. Vedení Svazu futsalu ČR by si obzvláště v této době mělo uvědomit, že pokud opravdu nezačne v této oblasti podnikat rázné kroky, může mít futsal do budoucna obrovský problém. Nikdo dnes nedokáže odhadnout, co nastane v rámci sportu všeobecně a v rámci futsalu zvláště po této krizové situaci. Kolik týmů ukončí činnost, kolik soutěží se podaří či spíše nepodaří opět rozjet, a to od těch nejnižších okresních až po ty nejvyšší.

Na výrazný propad členské základny vedení českého futsalu v posledních letech  nijak výrazně a konkrétně nezareagovalo, současná situace si však razantní a konkrétní kroky při řešení problematiky úbytku počtu členů vyžaduje. Pokud nepřijdou, může mít futsal do budoucna opravdu velký problém ….

Přehled počtu členů Svazu futsalu ČR k 1.4.2020 zde.