Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Zápis z jednání Regionální komise SF ČR

Zápis z jednání Regionální komise SF ČR

Přinášíme zápis z jednání Regionální komise Svazu futsalu ČR, které se uskutečnilo 25.2.2020. Členy této, pro regionální futsal významné komise, jsou předsedové všech oblastních svazů futsalu, složení komise k dispozici zde. Jednání komise se zúčastnili i někteří členové Výkonného výboru SF ČR, včetně předsedy Mesteka. Ten ve svém vystoupení představil účastníkům jednání především tzv. strategický plán na navýšení členské základny SF ČR. Je jen opět škoda, že tento strategický plán není nikde doposud zveřejněn, aby z něho mohla široká členská základna čerpat, příp. se k němu vyjadřovat. Snad se tak brzy stane ….

Krátce především ke dvěma bodům:

  • bod 5 – organizace mládežnických soutěží. Je na zvážení, nakolik je pro futsal přínosné pořádat zimní přípravu mládežnickým fotbalovým celkům, zda-li by nebylo přínosnější pořádat v mládežnických kategoriích soutěže ryze futsalových týmů. Ale to by byla zřejmě věc diskuse. Dalším bodem k diskusi v této oblasti by byla problematika registrací a platby členských příspěvků, což není pravidlem v každé v současnosti fungující jakoby futsalové mládežnické soutěži.
  • bod 7 – zřízení placených míst regionálních sekretářů by byla asi přelomová záležitost, uvidíme, jaký bude další vývoj v této oblasti.

Zápis z jednání Regionální komise SF ČR zde.