Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Příprava výstavby slánské sportovní haly pokračuje

Příprava výstavby slánské sportovní haly pokračuje

Dvacáté páté jednání Rady města Slaného, konané dne 23.10.2019, schválilo v rámci osmého programového bodu jednání vybraného účastníka pro realizaci veřejné zakázky „Víceúčelová sportovní hala Slaný – projektová dokumentace“. Schváleným projektantem se stala společnost AS PROJECT CZ s.r.o. se sídlem v Pelhřimově, která má z projektováním sportovních hal nemalé zkušenosti.

Text ze zápisu z jednání rady:

08/25/2019/RM
Návrh na zadání veřejné zakázky na služby: „Víceúčelová sportovní hala Slaný PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“.

Rada města schválila vybraného účastníka výběrového řízení, AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČO: 26095254, pro realizaci veřejné zakázky „Víceúčelová sportovní hala Slaný – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“.
(pro: 7 / proti: 0 / zdrželo se: 0)

úkol č. 633 / Marku Nedvědovi, referentovi VZ – T: do 04.11. 2019
Zajistit doručení rozhodnutí o výběru dodavatele všem účastníkům výběrového řízení.