Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Komentář k novému Soutěžnímu řádu, ani ten není bez chyb

Komentář k novému Soutěžnímu řádu, ani ten není bez chyb

V letošním roce prochází Svaz futsalu ČR zásadní modifikací, když se regionální komise stávají jeho pobočnými spolky, čemuž jsou upraveny nejen nové stanovy, generální rekonstrukcí však prochází i veškerá futsalová legislativa. Ta je přebírána z fotbalového prostředí, pracují na ní tak především zaměstnanci Legislativně-právního oddělení FAČR, otázkou je, zda po nich někdo z futsalového vedení řády kontroluje. Již jme psali o zásadních chybách v Registračním a Přestupním řádu, nedostatky má i nový Soutěžní řád, platný od 1.8.2019.

Že je v novém řádu několik především stylistických chyb by asi tolik nevadilo, jsou zde však nedostatky, týkající se konkrétní futsalové problematiky. Protože řád připravovali právníci, nemá články, ale paragrafy.

Paragraf:

  • 21, odst. 1. je naprosto nesrozumitelný. Členský klub se zúčastní Poháru SF ČR, pokud podá přihlášku (to je jasné) a zároveň je jeho A družstvo vítězem krajských kol poháru – co to znamená ??? Může se příštího ročníku poháru zúčastnit pouze loňský vítěz krajského kola?
  • 39, odst. 1. – zásadní nedostatek, trenér zde nemá mezi svými povinnostmi uvedenou možnost zažádat o oddychový čas, tato možnost je dána pouze kapitánovi celku v rámci jeho povinností (par. 60., odst. 1b). Což je pochopitelně špatně a v praxi se žádá o oddychový čas v rozporu se zněním tohoto článku.
  • 46 – zapomnělo se, že organizátorem utkání nižších soutěží – okresních, ale někde i krajských a divizních – je příslušná řídící komise. To by mělo být v SŘ ošetřeno.
  • 51, odst. 1c – v souladu s výše uvedeným je nesmyslné, aby byly na okresní úrovni šatny zajišťovány 60 minut předem, z praxe víme, že stačí 30 minut. I to by mělo být v SŘ ošetřeno.
  • 55, odst. 3 – rovněž v souladu s výše uvedeným by měl být SŘ stanoven zákaz čerpání čekací doby, pokud tak rozhodne pořadatel utkání – turnajů. V rámci turnajového systému je prostě možnost čerpání 40 minutové čekací doby pro jakýkoliv celek nemyslitelná.
  • 56 – řešení nedostavení se delegovaného rozhodčího k utkání je celé nesmyslné,  mnohem kompetentněji to řešil aktualizovaný původní SŘ, stačilo celou tuto pasáž převzít do nového SŘ.
  • 59, odst. 2. – nově je zakázáno dopisovat hráče během utkání do ZoU. Uniká mi smysl tohoto rozhodnutí ….
  • 64, odst. 2 – po utkání bude nově ZoU podepisovat vedoucí celku, což je rozumné rozhodnutí.

Uvedené nedostatky byly zaslány k posouzení sekretariátu SF ČR, uvidíme, jak budou využity.

Pavel Nepil, předseda OkKF Kladno