Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Transparentnost v našem spolku nade vše

Transparentnost v našem spolku nade vše

V minulých dnech bylo zveřejněno rozhodnutí VV Svazu futsalu ČR o novém režimu zveřejňování informací, viz. rozhodnutí zde. Tímto rozhodnutím přestane být členská základna svazu informována o činnosti našeho vrcholného orgánu formou tradičního zápisu, ale informace budou poskytnuty pouze formou stručného komuniké. Tedy dle mého názoru další krok zpět – z jakého důvodu má být členská základna o činnosti svého vedení informována v této velice stručné formě, nemající téměř žádnou vypovídající hodnotu? Komu vadilo, že se alespoň občas, byť s měsíčním zpožděním, členská základna o jednání svého vedení něco dozvěděla?

Naopak, vhodnější by bylo bývalo u zápisu z jednání VV zůstat, navíc k němu přikládat i komentáře k důležitým rozhodnutím – proč bylo rozhodnuto zrovna tímto způsobem, co konkrétně rozhodnutí v dané věci pro futsal znamená atd. Bohužel, ze strany vedení českého futsalu přišel pravý opak, v podstatě informační embargo …

Bohužel nelze vyloučit, že v tomto případě může zafungovat jednoduchá rovnice: Méně (nebo téměř žádné) informací – méně zájmu o dění ve futsalu či futsal jako takový. Je to snad záměr našeho vedení?

K samotnému komuniké ze zasedání Výkonného výboru SF ČR ze dne 5.9.2019, odrážka č.:

2 – zajímalo by mě, který rozumný člen VV byl proti změně režimu zveřejňování závěrů z jednání VV, byl jediný, jeden se zdržel ….

7 – již na několikátém svém zasedání bere VV na vědomí informace o řešení problematiky GDPR, jaké však jsou tyto informace se asi členská základna nedozví …

20 – možná by někoho z členské základny zajímaly závěry ze semináře rozhodčích a delegátů, opět není šance se je dozvědět …

24 – snad se alespoň členská základna včas dozví znění novelizovaných pravidel futsalu FIFA …

25 – tady by asi regiony zajímalo, jaká protiopatření ve věci snižování členské základny budou přijata (protože v úvodu tohoto článku zmiňované  přijaté rozhodnutí jím určitě není) ….

28 – složení Komise ženského futsalu by mě opravdu zajímalo, bohužel z komuniké ho nevyčtu a na oficiálních stránkách je stále zveřejněno složení původní ….

Tak snad budoucnost přinese i rozhodnutí pro český futsal pozitivnější ….

Pavel Nepil, předseda OkKF Kladno