Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Kauza FUTis manažer naposledy: Jak to tedy asi opravdu bylo?

Kauza FUTis manažer naposledy: Jak to tedy asi opravdu bylo?

O tom, že nebyla prodloužena pracovní smlouva FUTis manažerovi panu Petrovi Havlíkovi jsem již několikrát psal (např. zde). Ve zkratce jen tolik – Petr Havlík je spolutvůrce registračního systému FUTis, od jeho zavedení v roce 2012 tento systém spravoval, a to ke spokojenosti celého futsalového hnutí (tedy téměř celého, jeden nespokojenec se přeci jen našel, o tom však později). Práci, které rozuměl, chtěl Petr vykonávat i nadále, bohužel mu ze strany Výkonného výboru SF ČR poté, co mu 30.6.2019 skončila platnost smlouvy, nebyla tato prodloužena.

Bohužel v zápisech z jednání VV nenajdeme ani zmínku o tom, že Petrovi Havlíkovi nebyla smlouva prodloužena, natož jakým poměrem hlasů a již vůbec ne nějaké zdůvodnění. Na dotaz některých členů VV, zda by se tato pro regionální futsal docela zásadní změna neměla členské základně nějakým způsobem vysvětlit, reagovala většina VV rezolutně – neměla.

Překvapením je pak vyjádření předsedy Oty Mesteka v obsáhlém rozhovoru v letošním premiérovém Oběžníku členů SF ČR, kde na otázku ve věci změny FUTis manažera odpověděl oproti jiným svým vyjádřením v tomto článku více než stručně:

„Spolupráce s Petrem Havlíkem nebyla prodloužena na základě interní dohody vedení FAČR a SFČR. Nehledejme v tom žádnou senzaci ….. „

Senzaci v této změně není třeba hledat, bylo by však dobré znát důvod této změny. Ve věci personálního obsazení sekretariátu SF ČR se nikdy v minulosti nevyjadřovalo vedení FAČR, již tato novinky by byla hodna obsáhlejšího vysvětlení – zda naše manažery musí nově schvalovat i vedení FAČRu. Proč ? Na základě jakých podkladů? Vždyť naše adepty vůbec fotbalové vedení nezná ….

Bylo by možná jednodušší říci, jak to zřejmě doopravdy bylo – že se názory Petra Havlíka ne ve všem shodovaly s názory čestného předsedy Fouska a místopředsedy Kolmana. I zde vše začalo brněnskou causou, kde se Petr Havlík postavil proti místnímu bossovi Polákovi, což mu především Fousek nemohl zapomenout. A po prohlédnutí Kolmanově a jeho tradičním otočení o 180 stupňů v této věci, začal tento místopředseda počátkem roku 2016 dehonestovat Havlíkovu práci. Ovšem bez jakékoliv argumentační opory a proto dlouho bez úspěchu. V očerňování práce Petra Havlíka pak Kolman pokračoval i po mém odchodu z tehdejší KF v polovině roku 2016, důkazy však stále nepřinášel. Až změny ve vedení FAČRu daly Kolmanovi velký trumf do ruky a tak si letos prosadil konečně svou …. Jak asi bylo předsedovi Mestekovi, když tento verdikt musel svému dlouholetému kamarádovi Havlíkovi oznámit? Dobře jistě ne ….

A tak se opět zaskvěla demokracie v našem spolku v plné nahotě – nemáš stejný názor jako my, půjdeš … My si všude dosadíme lidi, kteří jsou ochotni tancovat, jak my budeme pískat. Uvidíme, zda a jaké změny nás v tomto duchu ještě čekají.

Pavel Nepil, předseda OkKF Kladno