Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Komentovaný zápis z jednání VV SF ČR č. 5/2019

Komentovaný zápis z jednání VV SF ČR č. 5/2019

Sekretariát SF ČR zveřejnil zápis z jednání Výkonného výboru SF ČR číslo 5/2019 z 11.7.2019, já bych si ho dovolil opět okomentovat.

Hned body číslo 1.2 a 1.3 mě opravdu pobavily, je vidět, že VV má čas zabývat se malichernostmi a ne věcmi pro futsal opravdu důležitými (např. rapidně klesající členskou základnou, o čemž jsem se na těchto stránkách již zmínil).

Bod 1.2:  Z červnového zasedání VV se shodně omluvili pánové Rod a Bednář a hned byl oheň na střeše. Některým jejich kolegům z VV se nezdál způsob odůvodnění a samotné odůvodnění této premiérové neúčasti každého inkriminovaného člena. A tak se pátralo a zkoumalo v řádech, až se zjistilo, že omluva a způsob jejího sdělení je v souladu s Jednacím řádem VV SF ČR. To zase byla rána pro Kolmana a spol …  Nicméně nyní se budou vypracovávat úpravy ve zmiňovaném jednacím řádu v otázce stanovení způsobu omlouvání účasti. Jsem zvědav, co chytráci vymyslí. To, že v období duben 2018 až únor 2019 z jedenácti zasedání jejich kamarád Šuba sedmkrát na jednání tehdejší KF FAČR chyběl, nikoho nezarazilo … Proč asi?

Bod 1.3: To, že Disciplinární komise SF ČR řízení s mou osobou zastavila, protože jsem se ničeho, z čehož se mě někteří členové VV snažili obvinit, prostě nedopustil, opět nemohou někteří vstřebat. A tak se opět bude v našich řádech hledat, ve spolupráci s LPO FAČR, zda jsem přeci jenom něco všeobecně neporušil. Neporušil – řády totiž hovoří jasně. Bude je proto zřejmě nutno opět změnit 🙂

Bod 1.5a: Tomu, kdo četl oba schválené řády pozorně, muselo být jasné, že to členové VV s jejich kontrolou příliš nepřeháněli. V obou se dalo najít dost nedostatků, např. nedokončený odstavec; chybějící slova, takže odstavec nedával smysl; opět záměna futsal – fotbal; nelogičnosti, chyby. Oba řády jsem zpřipomínkoval a konzultoval se sekretariátem SF ČR, připomínky pak byly předány k aktualizaci obou řádů.

Bod 1.6: VV schválil složení odborných komisí, všechny jednoznačně, přesto byl jeden člen VV proti složení Regionální komise. Zajímalo by mě kdo a z jakého důvodu … Ale to se již asi nikdy nedozvím.

Bod 4.2: V tomto případě jsem za rozhodnutím VV, je třeba stále odbourávat nesmyslné náklady účastníkům nejvyšší soutěže. Buďme rádi, že nám ji týmy mají zájem hrát za daných podmínek.

Bod 4.9: Z mého pohledu naprosto nesystémové rozhodnutí, start rezervních celků v regionálních kolech poháru přinese více starostí, než užitku. Předpokládám, že v rámci Středočeského kraje se k tomuto modelu nepřikloníme.

Bod 4.10: Překvapivý závěr – prvoligovou účast si od uherskobrodské Bazooky koupilo hodonínské Tango (což by ze sportovního hlediska být nemělo), nyní se přišlo na dluhy, zůstavší po Bazooce ….. Zvláštní.

Bod 4.11: Zde jsem zvědavý, jak bude problematiku mládežnického futsalu (tu pro náš sport velice potřebnou) řešit člověk, který ji nikdy neřešil a který je vytížen svým zaměstnáním a prvoligovým klubem. Ale třeba mne překvapí ….

Bod 6.1: Návrh „čestného“ předsedy Fouska mne tedy pobavil. Aktiv předsedů regionálních řídících komisí má být pouze jednodenní. Asi ten člověk nechápe, že dvoudenní akce pro předsedy regionálních komisí jednou za rok má být jakýmsi oceněním za jejich bezplatnou činnost při organizování futsalu na regionech, ať již kolikrát na úkor rodiny, zaměstnání, ale především svého volného času, bez nároku na jakoukoli odměnu. Tou mělo být právě toto společné jednání, spojené s účastí na nějaké významné futsalové či fotbalové akci. Jednání, při kterém by si tito funkcionáři vyměnili zkušenosti, dozvěděli se novinky ze světa futsalu, poznali by osobně vedoucí funkcionáře našeho futsalu, s nimiž by pak u dobré večeře a pivečka mohli rozebírat futsalovou problematiku. Takto to fungovalo ke spokojenosti všech několik let, z regionálních funkcionářů se vytvořila dobrá parta, táhnoucí za jeden provaz – což možná může být právě tím mínusem v očích Fouskových. No uvidíme, jestli si Fousek tento nesmysl protlačí … A jak se na to pak budou regionální funkcionáři tvářit. Závěrem k tomuto bodu, nikdo nikdy nenapadal až třídenní semináře rozhodčích a dvoudenní delegátů. A také by zřejmě programově obě akce šlo redukovat.

Bod 6.3: Jsem zvědav, jak bude VV postupovat v případech, které se určitě vyskytnou (že se to stane minimálně v jednom případě, jsem bytostně přesvědčen). A to v případě, kdy z několika stupňů soutěží v daném regionu bude pod svaz přihlášena pouze jedna soutěž, ostatní bude řídit subjekt, který nebude členem SF ČR a proto se zde nebude brát zřetel na registrace v systému FUTis a platbu členských příspěvků. Jsem zvědav, jak se v případě jednoho takového kamaráda zbylí členové VV zachovají a jaký tím dají ostatním regionům precedens.

Bod 7: Jsem stále přesvědčen, že zřízení nejvyšší soutěže žen bez návaznosti na nižší soutěže je obrovskou chybou, která se může jednou vymstít. Regionální soutěže nyní nefungují a zřejmě jen tak fungovat nebudou. Chtělo to stabilizovat všech šest ženských divizí a z nich během maximálně dvou let vybrat nejlepší celky pro nejvyšší soutěž. Bohužel, udělalo se to tak, jak se to udělalo ….

Bod 10.2: Další úsměvný bod jednání, kdy se VV zabývá organizací, do které by mu nic být nemělo. Snad mají členové VV pro futsal důležitější náležitosti k jednání a tento bod bude tak již tímto definitivně uzavřen.

Zápis z jednání Výkonného výboru SF ČR číslo 5/2019 z 11.7.2019 zde.

Pavel Nepil, předseda OkKF Kladno