Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Počet členů Svazu futsalu ČR stále klesá

Počet členů Svazu futsalu ČR stále klesá

Sekretariát Výkonného výboru SF ČR zveřejnil počet členů svazu k 2.8.2019 a bilance je to opravdu neradostná. Počet členů našeho spolku neustále klesá, dá se říci, že v posledních třech letech přímo tragicky. Zatímco v době plného zavedení nového registračního systému FUTis v roce 2013 měl svaz až nečekaný počet 18.214 členů, v současné době má pouhých 11.889 členů. A zatímco do roku 2015 značil úbytek pouhých 787, od tohoto roku, který je pro český futsal zlomový, narůstá úbytek členské základny na neskutečných 5.538 členů. A proč má být rok 2015 tím zlomovým? Právě v tomto roce odstartovala causa Brno, která zahájila sérii nechutných intrik až na půdě tehdejší Komise futsalu FAČR, jež skončila neblaze proslulou causou Zbožínek – Venc, kdy se regiony postavily za svého člena proti vedení futsalu, což mělo za následek i mé odstoupení z vedení Regionální komise a KF vůbec.

Od té doby bohužel ve futsalu panuje „blbá“ nálada, a byť se hrany již postupem let trochu otupily, futsal již vůbec není ta jedna velká rodina, jako tomu bývalo dříve, když většina regionálních funkcionářů již neudělá nic navíc nad rámec svých základních povinností. A to je, vedle všeobecného poklesu zájmu o sport jako takový ze strany mladých, hlavní příčinou klesající členské základny.

Je škoda, že s tím vedení svazu nic nedělá. Dosazením pánů Kliera a Novotného do čela Regionální subkomise zasadila tehdejší KF definitivní ránu jakékoliv snaze o nápravu stavu v rámci regionálního futsalu. Jako dnes si pamatuji silácké prohlášení předsedy Oty Mesteka z kraje roku 2016 o snaze všech ( a především Regionální subkomise) rozjet futsal ve všech okresech ČR. Pochopitelně se tato pro futsal velice potřebná monstrakce neuskutečnila a již se asi nikdy neuskuteční … Uvidíme, s čím novým ve věci ubývající členské základny přijde současný výkonný výbor. Nicméně další causy od březnové valné hromady (Kolman x Bednář, FUTis manažer) některým členům tohoto vedení příliš důvěryhodnosti nedávají …

Co se týče aktuálních statistik členství, je potěšitelné, že je Středočeský kraj, byť o ten pověstný „fousek“, vede. Celkem 1.757 členů znamená první místo, druhé patří s 1.705 členy Jihomoravskému kraji, třetí s 1.580 kraji Ústeckému. Ani samotný kladenský okres na tom není přes klesající počty členů nijak zle, našich 582 členů nás řadí na šesté místo za taková města, jako je Praha, Ostrava, Brno a další. Kladensko se v rámci SF ČR rozhodně nemáme zač stydět ….

Statistiky členství SF ČR ke 2.8.2019 zde.

Pavel Nepil, předseda OkKF Kladno