Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Sdělení VV SF ČR ke změně na postu Futis manažera a k důležitým pasážím Přestupního řádu a Evidenčního a registračního řádu

Sdělení VV SF ČR ke změně na postu Futis manažera a k důležitým pasážím Přestupního řádu a Evidenčního a registračního řádu

Výkonný výbor Svazu futsalu ČR schválil nové personální obsazení pozice Futis manažera s platností od 1.7.2019. Po dlouholetém působení nebyla prodloužena spolupráce s p. Petrem Havlíkem a do uvedené pozice nastupuje p. Jan Novotný. Stěžejní část práce Futis manažera, tedy zajišťování registrací, přestupů a evidence členských poplatků SF ČR, bude nadále plnohodnotně zajištěna. Kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách SF ČR https://futsal.fotbal.cz/, e-mailové adresy k zajištění požadovaných úkonů zůstávají stejné, tedy futis@fotbal.cz a registracefutsal@fotbal.cz .

Pozn.: VV SF ČR stále nesdělil, proč nebyla prodloužena smlouva původnímu FUTIS manažerovi p. Petrovi Havlíkovi. Uvidíme, zda se tak stane po zasedání VV dne 11.7.2019, příp. si tuto otázku zodpovíme sami ….

V souladu s požadavky mezinárodních federací FIFA a UEFA, a v souladu se schválenými usneseními na VH SF ČR v březnu 2019, dochází postupně ke změnám v řádech SF ČR. Ve spolupráci s Legislativně právním oddělením FA ČR byly dlouhodobě připravovány nové verze řádů Svazu futsalu ČR tak, aby odpovídaly vývoji a moderním trendům legislativy sportu.

S ohledem na termín zahájení nového soutěžního ročníku Výkonný výbor SF ČR schválil aktuálně nový Přestupní řád SF ČR a Evidenční a registrační řád SF ČR s účinností od 1.7.2019.

Dále VV SF ČR ve spolupráci s LPO FA ČR připravuje novelizaci Soutěžního řádu a Disciplinárního řádu, které budou předloženy k finálnímu schvalování VV SF ČR na jeho zasedáních 11.7., resp.8.8.2019.

Hlavní změny a důležitá nová ustanovení Přestupního řádu a Evidenčního a registračního řádu SF ČR, platná od 1.7.2019 jsou mj.:

Nové registrace hráče – nadále beze změn elektronicky, změny jsou u poplatků za nové registrace (kluby od divize níže – tedy i v rámci okresních soutěží – mají registrace do 30.5.2020 zatím zdarma).

Hostování hráče je možné pouze pro hráče se zaregistrovanou profesionální smlouvou. (Pozn.: Nepochopitelné rozhodnutí –  jaký je důvod, proč se nebude moci hostovat např. v rámci okresních soutěží, jako tomu bylo doposud? Budeme zjišťovat.)

Přestup a hostování se souhlasem mateřského klubu lze v rámci nižších soutěží (od divize níže včetně) uskutečnit kdykoliv v období od 1.8. do 28.2.

Poplatky za přestup a nové registrace amatérských hráčů do členského klubu divize a nižších soutěží se na přechodnou dobu do 30.5.2020 neplatí. Nový klub uhradí tedy pouze smluvené odstupné mateřskému klubu. Po 1.6.2020 vstoupí v platnost hrazení poplatků i pro nižší soutěže (způsob platby a evidence poplatků bude dořešen).

Přestup amatérských hráčů bez souhlasu mateřského klubu lze uskutečnit v období od 1. 6. do 20.6., pouze ale s podmínkou úhrady stanoveného odstupného. Výše stanoveného odstupného za přestupy v tomto režimu je nově stanovena, viz tabulka v Přestupním řádu SF ČR.

Přestup hráče bez souhlasu mateřského klubu lze uskutečnit též jako přestup nevyužívaného amatérského hráče po uplynutí 24 měsíců od posledního nastoupení hráče v soutěžním utkání a bez nároku na odstupné. V tomto případě bude nutné žádost o registraci hráče v novém klubu doložit čestným prohlášením hráče o neúčasti v utkáních futsalu po dobu 24 měsíců, které bude možné na základě podnětu mateřského klubu prověřit.

Přestup po ukončení platnosti profesionální smlouvy je hráči umožněn bez souhlasu mateřského klubu a bez nároku na odstupné.

Nadále je v platnosti rozhodnutí VV SFČR o stanovení výjimky z povinnosti hradit registrační a přestupní poplatky s platností od 1.6.2019 pro všechny hráče futsalu mladší 18-ti let.

Souhrnný přehled termínů a poplatků:

typ úkonu                        úroveň soutěže               termín realizace                   odstupné / poplatek

nové registrace všechny soutěže průběžně bez omezení 0,-Kč

 

přestupy a hostování 1. liga futsalu od 1.8. do 31.10. +

od 1.2. do 28.2.

500,-Kč  + odstupné
přestupy a hostování 2. liga futsalu od 1.8. do 31.10. +

od 1.2. do 28.2.

400,-Kč  + odstupné
přestupy a hostování nižší soutěže od 1.8. do 28.2. do 30.5.2020 …. 0,-Kč

odstupné

přestupy a hostování  bez souhlasu klubu všechny soutěže od 1.6. do 20.6.2020 100 – 500,-Kč

+ odstupné

 

Přestupní řád SF ČR zde.

Evidenční a registrační řád SF ČR zde.

Tedy zatím změny spíše pozitivní, nicméně ještě je třeba oba řády nastudovat a objektivně vyhodnotit. Předpokládám, že ještě během prázdnin bude na našich stránkách  zveřejněn komentář k oběma materiálům.

Pavel Nepil, předseda OkKF Kladno.