Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Komentovaný zápis z jednání VV SF ČR č. 4/2019

Komentovaný zápis z jednání VV SF ČR č. 4/2019

V neděli 9. června 2019 proběhlo jednání Výkonného výboru Svazu futsalu ČR číslo 4/2019, jehož několik bodů opět okomentuji.

Zápis z jednání VV SF ČR č. 4/2019 ze dne 9.6.2019 k dispozici zde.

Již znění článku 1.2. není příliš standardní, když vyjadřuje nespokojenost s neúčastí a způsobem omluvy z jednání ze strany dvou členů VV. Neúčastí na jednání VV, či tehdejší KF, bylo za léta mého působení několik a v některých případech byla ta neúčast i opakovaná, nikdy však nevznikla potřeba to řešit tímto způsobem. O čem to vypovídá –  o jednotě a souznění ve složení VV ? Asi těžko …..

Článek 1.3. se týká mé osoby, když byl ze strany VV podán podnět (iniciován konkrétním členem VV) Disciplinární komisi SF ČR k zahájení disciplinárního řízení s mou osobou. To se uskutečnilo ve čtvrtek 27.6.2019 a týkalo se možného poškození dobrého jména futsalu, a to díky uveřejnění mého článku na těchto stránkách, viz. článek zde.

Po naprosto profesionálním jednání členů DK bylo rozhodnuto o tom, že řízení bude zastaveno. Odůvodnění bylo jednoznačné – k naplnění výše uvedeného provinění z mé strany nedošlo. Nicméně má návštěva disciplinárky určitě nebyla poslední, kritice nekalých praktik v rámci českého futsalu se budu nadále věnovat a vzhledem k mé „oblíbenosti“ ze strany některých členů VV se dá předpokládat, že na sebe trest nenechá dlouho čekat ….

Čl. 1.6. – je dobře, že byla ustanovena Komise mládeže, nyní by byl vhodný asi rozhovor s jejím předsedou o plánech jeho a celé komise v dané oblasti.

ČL. 1.7. – v tomto případě je nutno počkat, co za materiál vlastně vznikne. Podle prvotních informací má být tento materiál nepochopitelně namířen především proti činnosti jediné odborné komise. Bylo by to smutné, nicméně uvidíme, zda vůbec tento zbytečný materiál uvidí světlo světa.

Čl. 1.9. – schválení p. Jana Novotného (neúspěšného kandidáta za člena VV z letošní valné hromady) do funkce FUTIS manažera.

Chybí mi zde však ta zásadní informace – proč, jakým způsobem a případně jakým poměrem hlasů nebyla prodloužena smlouva dosavadnímu FUTIS manažerovi panu Petrovi Havlíkovi. O problematice jsem již psal zde, nicméně jen zopakuji to hlavní – Petr Havlík byl jeden ze spolutvůrců registračního systému FUTIS, jako FUTIS manažer pracoval ke spokojenosti regionů od roku 2012 a co hlavního, pracovat chtěl i nadále. Pro nezasvěcenou osobu tedy naprosto překvapivé rozhodnutí ze strany VV, pro trochu zasvěceného člověka však to rozhodnutí pod nátlakem několika osob až tak překvapivé není. Uvidíme, zda VV své rozhodnutí po svém jednání 11.7.19 nějakým způsobem vysvětlí, neboť ne všichni jeho členové mají na transparentnost jednání VV stejný názor, jako jeden z členů VV, který se rozhodně členské základně zpovídat ze svého jednání nehodlá. Pokud se tak nestane, pokusím se následně na otázku, proč byl Petr Havlík odvolán, odpovědět sám.

Čl. 3.1. – 3. finálové utkání v Teplicích – barevná odlišnost dresů obou soupeřů v reálu byla přijatelná, v televizi to již vypadalo hůře, není jednoduché vždy v této situaci správně rozhodnout. Nicméně připustit ke hře před TV kamerami hráče, který má jmenovku na zádech formou izolačky s fixou napsaným jménem je fakt tragédie ….

Čl. 3.2. – zvýšení cestovného na 5,- Kč/km – další pozitivní krok, bylo by však třeba opět členskou základnu informovat.

Střídavý start juniorů z celků VARTA futsal ligy v nižších soutěžích – opět správné rozhodnutí.

Čl. 5.2. -přechod regionálních řídících komisí (nově svazů) pod SF ČR jako pobočné spolky. V současnosti se dolaďuje metodika této problematiky, na podzim by se mělo s přechodem začít.

ČL. 7.2.  – smutné, že toto nelze lépe ošetřit, produkt futsalu je dle mého názoru tímto počínáním ČT poškozován.

Pavel Nepil, předseda OkKF Kladno