Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Komentovaný Zápis č. 3/2019 ze zasedání VV SF ČR

Komentovaný Zápis č. 3/2019 ze zasedání VV SF ČR

Včera byl na oficiálních futsalových stránkách zveřejněn Zápis č. 3/2019 ze zasedání Výkonného výboru SF ČR ze dne 16.5.2019 – viz. zde.

Dovolím si opět okomentovat vybrané pasáže tohoto zápisu.

Hned článek 1.3. o mém údajném odmítnutí účasti na tomto zasedání není úplně pravdivý. Ano, odmítl jsem účast na tomto jednání, ne však podání vysvětlení v předmětné věci. Pokud by si ho však chtěli konkrétní členové VV vyslechnout, museli by zajet za mnou do Slaného, já nemám potřebu jezdit za nimi.

Uvádím celé znění mé odpovědi na výzvu k účasti, která byla zaslána s předstihem sekretariátu VV SF:

“ Vážený pane,

na základě Vaší výzvy ze dne 12.4.2019 ve věci přizvání na zasedání VV SF ČR, konaného dne 16.5.2019, sděluji následující:

– nemám potřebu skládat účty osobám charakterových vlastností pánů Kolmana či Fouska, či některých dalších z členů současného VV;

– pokud by však přesto bylo z mé strany potřebné podat vysvětlení k čemukoliv, jsem připraven učinit tak ve Slaném, v oboustranně sjednaný termín a na mnou zajištěném místě, a to komukoliv, kdo o toto vysvětlení projeví zájem.

Nad rámec výše uvedeného upozorňuji, že i nadále budu na svých stránkách glosovat jakoukoliv nepravost, která by se měla dít v rámci SF ČR.

S pozdravem Pavel Nepil.“

 

Čl. 1.7.a – Pozitivní informace o zřízení Komise mládeže od 1.7.2019 – to český futsal potřeboval.

Čl. 1.7.b – Jeho znění již tak pozitivní není.  Pojednává o náhlém odvolání Disciplinární komise k 13.5.2019 a ustanovení nového personálního obsazení této komise (viz. článek zde). Nikde ani čárka o důvodech tohoto razantního kroku. Vzhledem k tomu, že tato reakce navazuje na rozhodnutí DK ze dne 10.5.19 (článek zde), které zastavilo na základě podnětu pražské Sparty činnost dvěma klíčovým hráčům ERA-PACKu Chrudim a vzhledem ke složení VV, je celkem jasné, kdo byl iniciátorem této změny a kdo jí podpořil. Vše by však bylo jasnější, pokud by někde rošáda v DK byla transparentně vysvětlena.

Čl. 3.3. – Téměř měsíc po uzávěrce přihlášek do obou nejvyšších soutěží toho moc o jejich složení futsalová veřejnost neví. Teprve 4.6.19 zveřejnil oficiální futsalový web informaci o složení nejvyšší soutěže – viz článek zde. O druhé lize psal web www.efutsal.cz (článek zde), nic konkrétního se z něho však zájemce o složení obou skupin druhých lig nedozví. Což je určitě škoda ….

Čl. 3.6. – Opět došlo ke sloučení klubů v souvislosti se získáním účasti v nejvyšší soutěži. Opět tak byl popřen sportovní princip, kdy by měli do vyšší soutěže postupovat pouze ti nejlepší.

5.1.b – Opět pozitivní informace o zrušení registračních a přestupních poplatků pro hráče mladších 18 let od 1.6.2019. Nyní by bylo vhodné o tomto rozhodnutí co nejdříve oficiálně informovat ….

10.1. – Škoda, že opět chybí podrobnější informace o finálovém turnaji Mistrovství ČR v kategorii veteránů …

Pavel Nepil, předseda OkKF Kladno