Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Promítnou se změny v zásadách na výši dotací pro slánské celky?

Promítnou se změny v zásadách na výši dotací pro slánské celky?

Včera proběhla v zasedací místnosti MěÚ Slaný pro všechny sportovní oddíly a organizace poměrně důležitá schůzka ve věci navrhovaných změn v zásadách pro rozdělování dotací slánským sportovním organizacím. Přestože si na toto jednání našli cestu zástupci zhruba dvaceti slánských sportovních organizací, slánský futsal zde byl zastoupen pouze mou osobou a předsedou celku FK Union Slaný Martinem Augustinem. Je vidět, že slánské futsalové celky o finanční podporu ze strany města až tolik nestojí ….

Ale k samotnému jednání. Změnu zásad připravila na podnět zastupitelstva pracovní skupina ve složení místostarosta města pan Vondráček a zastupitelé RNDr. Peška a Ing. Drholec. Úplně mimo tak v této věci překvapivě zůstala Sportovní komise RM, které má v gesci právě zmiňované zásady.

V nich, respektive v jejich příloze, pak pracovní skupina navrhla tři změny, dvě pak zásadní. Zásadně se mění kritérium číslo 1., původně finance rozdělované podle počtu registrovaných členů. Dle návrhu by se v této kategorii měly finance rozdělovat podle doložených plateb členských a oddílových příspěvků. Oddíly by tak měly obdržet tu samou částku, kterou uhradí buď svému svazu (členské příspěvky) nebo které vyberou na oddílových příspěvcích. V tomto pak při jednání panovala poměrně shoda.

Naopak názorový nesoulad vyvolala navrhovaná změna v rámci třetího kritéria, když má být zcela zrušen současný jednoduchý způsob dotování dle dosažení nejlepšího sportovního výsledku (tzv. reprezentace města). Nově by oddíly v tomto kritériu byly dotovány na základě doložených nákladů na domácí utkání a na základě výše cestovného k venkovním duelům – vše to ještě zkoeficientované na individuální a kolektivní sporty a na vzdálenosti od Slaného. Vzhledem k tomu, že se v tomto kritériu rozděluje z celkové částky dotace pouze cca 200.000,- Kč, přijde mi tento způsob rozdělování financí velice složitý. Navíc to pro oddíly bude znamenat nárůst administrativy, pro členy Sportovní komise pak více času na kontrolní činnost. Tyto argumenty akceptovala většina přítomných sportovních funkcionářů, včetně pana starosty Mgr. Hrabánka, naopak problematiku vůbec nepochopil zástupce AMK Slaný, který svými příspěvky pouze jednání komplikoval. Navržené změny na jednání tudíž schváleny nebyly, pracovní skupina má navrhnout další alternativy, uvidíme, jaký bude další vývoj v této věci. A především co to přinese slánský futsalovým celkům.

Pavel Nepil, předseda Asociace futsalu FIFA Slaný