Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
V úterý se Ve Slaném koná pracovní schůzka ve věci změn v zásadách o rozdělování financí

V úterý se Ve Slaném koná pracovní schůzka ve věci změn v zásadách o rozdělování financí

Zastupitelstvo města určilo pracovní skupinu ve složení RNDr. Peška, Ing. Drholec a p. Vondráček s úkolem připravit novelizaci „Zásad pro rozdělování dotací sportovním organizacím na území města Slaný“, tedy materiálu, dle kterého se rozděluje finanční podpora na činnost sportovním oddílům a dále se dle tohoto materiálu přidělují finanční dotace v rámci grantového řízení. Materiál z hlediska finančního zabezpečení sportovního oddílů a organizací tedy velice důležitý a každý zásah do něj by si měly pohlídat.

Výše uvedená pracovní skupina připravila návrh několika úprav a změn, s kterými bude seznámena odborná veřejnost ještě před tím, než  je budou změny předloženy zastupitelstvu města ke schválení.

Z toho důvodu se uskuteční pracovní jednání, na kterém budou všechny navrhované změny se zástupci sportovních oddílů a organizací prodiskutovány. Tato pracovní schůzka se uskuteční v úterý 4. června 2019 od 14.00 v zasedací místnosti městského úřadu (budova „Pošta“)  – 1. patro / odbor dopravy.